“Iedvesmas bibliotēka” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (Biedrība) projektsatbalsts un iespēja Latvijas bibliotēkām radīt mūsdienīgu un pievilcīgu bibliotēku vidi, arhitektūru un dizainu.

Rotaļtēka Pūres bibliotēkā ir draudzīga vieta ģimenēm ar mazuļiem brīvā laika pavadīšanai, rotaļām un priekšā lasīšanai. Šeit pieejamas bērnu grāmatas, izglītojošas spēles, interaktīvs spēļu galds, bet telpas galvenais elements ir rotaļu un grāmatu pils. Pils veidota no koka, tā vienlaikus ir aktivitāšu vieta ar kāpnēm un slidkalniņu, grāmatu un spēļu plaukts, vieta atpūtai un lasīšanai.

Foto: LNB Atbalsta biedrība
Foto: LNB Atbalsta biedrība
Foto: LNB Atbalsta biedrība
Foto: LNB Atbalsta biedrība
Foto: LNB Atbalsta biedrība
Foto: LNB Atbalsta biedrība
Foto: LNB Atbalsta biedrība
Foto: LNB Atbalsta biedrība

LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone: “Jaunā lasītāju paaudze neizaug pati. Bērni kļūst par lasītājiem, pateicoties vecākiem, kuri lasa priekšā saviem mazuļiem, un bibliotēkām, kas piedāvā bagātu bērnu literatūras klāstu, aizraujošu, pievilcīgu vidi, kur uzkavēties un iepazīties ar grāmatām. Tieši šādas vides radīšana bija Pūres bibliotēkas vadītājas iecere projektā “Iedvesmas bibliotēka”. Pateicoties izveidotajai Rotaļtēkai, paši mazākie apmeklētāji šeit jūtas gaidīti un augs par jauno lasītāju paaudzi.”

Projektu īstenoja Pūres bibliotēka, pateicoties LNB Atbalsta biedrības atbalstam, Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējumam un AS Riga Wood Baltic ziedojumam. Rotaļtēkas izveidē Pūres bibliotēku konsultēja “Iedvesmas bibliotēkas” eksperts arhitekts Jānis Dripe. Grāmatu pili izgatavoja vietējais galdniecības meistars Kaspars Rudzītis. Materiālus tās tapšanai ziedoja koncerna “Latvijas Finieris” struktūrvienība AS Riga Wood Baltic. Grāmatu pils izgatavota no Latvijā ražota, videi, lasītājiem un grāmatām draudzīga bērza saplākšņa.

Pūres novada bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra vadītāja Valda Dzelzkalēja: “Ticiet sapņiem, tie piepildās! Pirms 5 gadiem, kad bibliotēku pārvietoja uz jaunajām telpām, bija nepieciešamība iekārtot atsevišķu telpu mazajiem apmeklētājiem, tomēr vīzija par to nepietiekama finansējuma dēļ nevarēja realizēties. Piedaloties LNB Atbalsta biedrības rīkotajā projektā “Iedvesmas bibliotēka”, radās iespēja izveidot vidi, kur apvienots spēlēšanās prieks vecākiem kopā ar bērniem. Bērni ir mūsu nākotne, iepazīstot bibliotēkas pakalpojumus mazotnē, viņi arī turpmāk būs to lietotāji, tāpēc aicinām pirmsskolas vecuma bērnu ģimenes, apmeklējot Rotaļtēku, izmantot gan spēles un rotaļlietas, gan lasīt priekšā grāmatu un gūt patīkamas emocijas, pavadot laiku bibliotēkā kopā.”

No kreisās: Edgars Keirāns, Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldnieks; Gundars Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs; Olita Rozenberga, LNB Atbalsta biedrības projektu vadītāja; Dainis Bērziņš, arhitekts; Karina Pētersone, LNB Atbalsta biedrības direktore; Uģis Ozols, AS Riga Wood Baltic valdes priekšsēdētājs-izpilddirektors; Valda Dzelzkalēja, Pūres bibliotēkas vadītāja. Foto: LNB Atbalsta biedrība

Uģis Ozols, AS Riga Wood Baltic: “Ilgtspējīgu materiālu izmantošana publiskajās telpās ir viens no zaļās būvniecības stūrakmeņiem. Riga ECOlogical lignīna bāzes līme, kur dabīgās izcelsmes lignīns daļēji aizvieto fenolu, tiek plaši izmantota mūsu bērza saplākšņa ražošanā. Tas dod iespēju radīt cilvēkam un videi draudzīgu produktu, ievērojot ilgtspējas principus gan mežu apsaimniekošanā, gan dzīvojamās telpas attīstībā. Līdzīgi kā grāmatas sevī glabā zināšanas, tā koks kalpo kā oglekļa glabātuve”.

“Iedvesmas bibliotēkas” simbols LOGS, ko katra bibliotēka, kas ir projekta dalībniece, saņem dāvanā. Foto: LNB Atbalsta biedrība

Par dalību projektā un veiksmīgu idejas īstenošanu Pūres bibliotēka saņēma balvu – “Iedvesmas bibliotēkas” simbolu LOGU. Tās autors ir dizainers Artūrs Analts. LOGS simbolizē gaismu un atvērtību, ļauj ieraudzīt vairāk un tālāk.

Projektu “Iedvesmas bibliotēka” Biedrība uzsāka 2021. gadā un aicināja bibliotekārus pieteikt idejas par pozitīvām un mūsdienīgām pārmaiņām bibliotēku vidē. Projekts tiek īstenots ar ziedotāju atbalstu un pašvaldību līdzfinansējumu. Par pirmajām “Iedvesmas bibliotēkām” kļuva un šogad iedvesmojošas pārmaiņas piedzīvoja Valkas novada Ērģemes bibliotēka, Saldus novada Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs, Tukuma novada Pūres bibliotēka, Limbažu novada Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka, Aizkraukles novada Pļaviņu bērnu bibliotēka. Līdz 31. augustam LNB Atbalsta biedrība gaidīja bibliotēku pieteikumus “Iedvesmas bibliotēkai 2023”. Bibliotēkas, kuru idejas tiks īstenotas nākamajā gadā, Biedrība izraudzīsies un paziņos līdz gada beigām.

 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Kitajeva
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība
29355624, sanita@gaisma.lv
www.gaisma.lv