Kursīšu bibliotēka “Iedvesmas bibliotēkai” pieteica sapni par āra terasi-lasītavu un kļuva par vienu no piecām bibliotēkām, kurām ar Biedrības ziedotāju atbalstu šogad bija iespēja savu ideju īstenot. Terase–lasītava veidota kā atvērta un mūsdienīga bibliotēkas ārtelpa, kas pieejama visu diennakti un visos gadalaikos. Tā ir gan bibliotēkas telpu, gan piedāvājuma un iespēju paplašinājums, jo ir piemērota vieta, kur lasīt, satikties, pieslēgties Wi-Fi, mācīties vai strādāt. Bibliotēkas terase aprīkota ar grāmatu skapi, galdu, krēsliem un zviļņiem.

Kursīšu bibliotēka projektu īstenoja, pateicoties LNB Atbalsta biedrības atbalstam un Saldus novada pašvaldības līdzfinansējumam. Pēc arhitektes Līgas Muižarājas projekta bibliotēkas terasi būvēja uzņēmums SIA “Aksīte”.

Foto: LNB Atbalsta biedrība
Foto: LNB Atbalsta biedrība
Foto: LNB Atbalsta biedrība
Foto: LNB Atbalsta biedrība
"Iedvesmas bibliotēkas" logo

Karina Pētersone: “Mūsdienu bibliotēkas raksturo spēja sekot līdzi laikam un mainīties, atsaukties šodienas lasītāja vajadzībām, ieraudzīt un izmantot iespējas. Bibliotēkas atspoguļo to lasītājus – aizrautīgus, mūsdienīgus, zinātkārus un daudzveidīgus. Tieši tāpēc tās nenoveco un nezaudē savu nozīmi, tieši otrādi – bibliotēkas kļūst par iedvesmas vietām. Šāda vieta ir arī Kursīšu bibliotēka. Prieks un lepnums, ka esam varējuši to atbalstīt ceļā uz vēl mūsdienīgāku, pievilcīgāku, pieejamāku bibliotēku.”

Kā apliecinājumu dalībai projektā Kursīšu bibliotēka saņēma balvu – “Iedvesmas bibliotēkas” simbolu LOGU. Tā autors ir dizainers Artūrs Analts. Logs simbolizē gaismu, atvērtību, spēju redzēt vairāk un tālāk.

Kursīšu bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons: Kopš Kursīšu bibliotēkas atvēršanas esošajās telpās, jau vairāk nekā 10 gadus man bija sapnis par āra terasi. Piesakot ideju “Iedvesmas bibliotēkai, to vislabāk raksturoja vārdi – pārmaiņas, jauninājumi, pieejamība un atvērtība. Tieši tādu es redzu savu bibliotēku! Ceru, ka bibliotēkas āra lasītava-terase būs vieta visiem bibliotēkas lasītājiem un pagasta iedzīvotājiem, kur pavadīt brīvo laiku, tikties, bagātināties, atvilkt elpu pirms turpināt ceļu!

Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs ir viena no piecām “Iedvesmas bibliotēka 2022” dalībniecēm. Dalību projektā jau noslēgušas Valkas novada Ērģemes bibliotēka un Limbažu novada Vilzēnu bibliotēka. Iedvesmojošas pārmaiņas piedzīvo arī Tukuma novada Pūres bibliotēka un Aizkraukles novada Pļaviņu bērnu bibliotēka. Projektu Biedrība uzsāka 2021. gadā un aicināja bibliotekārus pieteikt idejas par pozitīvām un mūsdienīgām pārmaiņām bibliotēku vidē. Šogad izsludināta jauna pieteikšanās “Iedvesmas bibliotēkai 2023”. Biedrība bibliotēku pieteikumus gaida līdz 31. augustam un izraudzītās idejas kopīgi realizēs 2023. gadā.

 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Kitajeva
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība
29355624, sanita@gaisma.lv
www.gaisma.lv