Programma tiks īstenota vairākām grupām, kopā paredzēts izglītot 500 dalībniekus. Programmas mērķauditorija ir skolu bibliotekāri, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, skolu pedagogi un citi izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki. Programmas mērķis ir pilnveidot lasīšanas veicināšanas kompetenci, sniedzot strukturētu priekšstatu par lietderīgām un efektīvām lasīšanas veicināšanas iniciatīvām un aktivitātēm izglītības iestādēs, skolu bibliotēkās, sekmēt lasīšanas veicināšanas kultūru izglītības iestādēs, paaugstinot izglītojamo lasītprasmes sasniegtos rezultātus, kā arī rosināt jaunu sadarbības projektu rašanos un efektīvu ieviešanu. Šo speciālistu kompetenču pilnveide ļaus veidot atbalsta personālu sabiedrības iesaistes kustībai “Restarts lasīšanai” un jaunās paaudzes lasītprasmes pilnveidošanai.

Vienai grupai mācības būs 2 dienas (kopā 16 akadēmiskās stundas). Programmas īstenošana tiks uzsākta 11. martā, bet grupas tiks komplektētas pakāpeniski no marta līdz novembrim. Ar dalībniekiem, kas būs pieteikušies, sazināsies individuāli rindas kārtībā, piedāvājot vietu noteiktā grupā.

Mācības notiks klātienē, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Dalība mācībās ir bezmaksas. Pēc programmas apguves dalībnieki saņems elektronisku apliecību.

Pieteikšanās elektroniski ŠEIT

Programmas saturu izstrādājis LNB Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, bet programmu īsteno LNB Kompetenču attīstības centrs.

Saziņai var rakstīt uz agnese.pasane@lnb.lv

Kontekstam: Latvijas Nacionālā bibliotēka ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, sadarbībā ar partneriem 2024. gadā uzsāk plašu sabiedrības iesaistes kustību “Restarts lasīšanai”. Par to var lasīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē un Latvijas Sabiedriskajos medijos.

Informāciju sagatavoja: 
Agnese Pašāne
Kompetenču attīstības centra vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
agnese.pasane@lnb.lv
www.macies.lnb.lv