Pasākuma ietvaros notiks tēmas lietpratēju saruna par Latvijas muižu pētniecības aktualitātēm un izaicinājumiem. Ar muzikāliem priekšnesumiem, kas palīdzēs sajust muižu atmosfēru, uzstāsies pianiste Diāna Zandberga.

Monogrāfijas divos sējumos un vienā burtnīcā pirmo reizi apzinātas, sistematizētas un pētītas Vidzemes latviešu daļas muižas un to bibliotēkas. Grāmatā raksturoti muižu sociālekonomiskie apstākļi, analizēta iedzīvotāju sabiedrība, kā arī muižu administratīvi teritoriālās piederības un zemes īpašumu kategorijas vairāku gadsimtu garumā, kas sniedz iespēju atspoguļot tajās veidotās bibliotēkas kā daļu no apjomīgās un piesātinātās Latvijas muižu vēstures.

Lai iegūtu pēc iespējas objektīvākus datus un sekmīgi realizētu pētījumā izvirzīto mērķi, pirmo reizi Latvijas vēstures literatūrā aktualizēti muižu bibliotēku izpētes teorētiskie aspekti, skaidrojot un analizējot šī virziena pētniecības terminoloģiju, metodoloģiskās pieejas vēsturisko kolekciju pētniecībā un rekonstrukciju teorētiskajos konceptos, īpaši raksturojot sekmīgus un jau realizētus projektus.

Izpratnei par Vidzemes muižu bibliotēku vietu un lomu noteikta reģiona kultūrtelpā trīs gadsimtos (18. gs.–20. gs. 20. gadi), izanalizētas un raksturotas muižu bibliotēku veidošanās tradīcijas arī Eiropā.

Grāmatas zinātniskie recenzenti – Dr.art. Jānis Kalnačs un Dr.hist. Anita Čerpinska. Izdevuma literārā redaktore Ieva Jansone, dizainere Tatjana Raičiņeca. Izdevumu no 17. marta varēs iegādāties LNB veikalā “Draugu telpa” (1. stāvā) un eveikals.lnb.lv, kā arī jautājiet lielākajās Latvijas grāmatnīcās.

Izdevums sagatavots Valsts pētījumu programmā “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” ietvaros (VPP-IZM-2018/1-0022) un programmas “Latviešu grāmatai 500” ietvaros ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

 

Papildu informācija:
Kristīne Zaļuma
Letonikas un Baltijas centra vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
kristine.zaluma@lnb.lv
26 311 488