2019.gada 27.maijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi pieteikšanos ESF pieaugušo izglītības projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kartā. Nodarbinātie var pieteikties mācībām 12 dažādās nozarēs, tostarp arī nozarē “Kultūra (bibliotēkas)”. Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā mācības trīs programmās: profesionālās tālākizglītības programma “Bibliotēku zinības” (960h); profesionālās pilnveides izglītības programma “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”(160h); neformālā pieaugušo izglītības programma “Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā” (40h) (skatīt ŠEIT).

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā, jo izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu reizi.

Pieteikšanās mācībām notiek elektroniski portālā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro. Vairāk par projektu

 

Vairāk par Latvijas Nacionālās bibliotēkas piedāvājumu var uzzināt, sazinoties ar LNB Kompetenču attīstības centru:

Agnese Treimane

Mācību koordinētāja

E-pasts: agnese.treimane@lnb.lv

Tālr.: 67806129