Latvijas Rakstnieku savienība (LRS), organizējot starptautisko festivālu “Dzejas dienas”, aicina uz pirmo festivāla pre-pasākumu – dzejas lasījumiem, kas veltīti Krievijas “kulta žurnāla” Inostrannaja literatura (vai arī Inostranka) Latvijas numura prezentācijai.

 
Ceļš uz šo numuru ir sācies 2004. gadā, kad Latvijas Literatūras centrs cieši sadarbojās ar Krievijas grāmatniecības tirgu. Diemžēl, toreiz neizdevās novest sarunas līdz konkrētam izdevumam, un ideja tika atlikta – gandrīz uz 15 gadiem. Pateicoties Latvijas simtgadei un programmai “Latvijas literatūras izdošana ārvalstīs”, ko LRS veiksmīgi koordinēja pēdējo gadu laikā, vairāk nekā 115 grāmatu starpā ir iznācis arī šīs latviešu literatūrai veltīts numurs Maskavas slavenajā Inostrankā.


Žurnāla prezentācija un bilingvālie dzejas lasījumi notiks 1. jūnijā, plkst. 18.00, Raiņa un Aspazijas mājas pagalmā (Rīga, Baznīcas iela 30). Pasākums tiks vadīts latviešu valodā, ieeja bez maksas un iepriekšējas reģistrācijas.


Lasījumos piedalīsies numurā pārstāvētie Latvijas dzejnieki un viņu atdzejotāji – Irina Auziņa-Cigaļska, Aivars Eduards, Vasīlijs Karasevs, Jurijs Kasjaničs, Vija Laganovska, Maija Laukmane, Andra Manfelde, Daina Sirmā, Vladis Spāre u. c. Vakaru atklās LRS priekšsēdētājs Arno Jundze, žurnāla Inostrannaja literatura ārzemju nodaļas vadītāja Milda Sokolova, ārzemju izdevēju atbalsta programmas vadītāja Jeļena Budanceva. Pasākumu vadīs numura konsultants, rakstnieks Sergejs Moreino.

 

“Šīs numurs simbolizē mākslas spēju pārvārēt ekonomiskus, politiskus un ģeogrāfiskus šķēršļus,” atzīmē LRS priekšsēdētājs Arno Jundze.


“Latvijai veltīts numurs piedzīvoja negaidīti lielu interesi no Krievijas lasītāju puses un pierādīja Latvijas literatūras eksportspēju, kā arī tās savdabīgumu un īpašu stilu”, – pasvītro žurnāla Inostrannaja literatura ārzemju nodaļas vadītāja Milda Sokolova.

 
“Man liekas, ka šī doma, pieteikt Dzejas dienas 2019 ar šī numura prezentāciju, visai atbilst Dzijas dienu garam – kas var labāk apvienot dažādu valstu cilvēkus nekā tik trausls un tajā pat laikā jaudīgs mākslas veids kā dzeja. Ar šo pasākumu mēs gribētu uzsvērt arī festivāla starptautisko dimensiju,” – pauž ārvalstu izdevēju atbalsta programmas vadītāja un Dzejas dienu producente Jeļena Budanceva.