Kādreiz par izglītības rādītāju uzskatīja prasmi lasīt. Mūsdienās no studenta tiek sagaidītas nopietnas iemaņas darbā ar datortehnoloģijām, piemēram, prasmes patstāvīgi izveidot video un personisko blogu, kā arī sagatavot trīsdimensionāla formāta modeļu prezentācijas, citiem vārdiem sakot, digitālās pratības prasmes. Vienlīdz noderīgas ir arī citas radošu aktivitāšu iemaņas, ar to saprotot pētniecības darba rezultātā iegūto datu vizualizāciju karšu, infografiku, video un prezentāciju formā. Bibliotēkas var atbalstīt šīs studentu radošās izpausmes, piedāvājot telpas un tehnoloģijas. Izdevumā aplūkoti dažādi radošo telpu un pakalpojumu modeļi. Autore apraksta digitālo mediju laboratorijas, digitālo humanitāro zinātņu laboratorijas, datu vizualizācijas laboratorijas, zināšanu tirgus un meistarotājdarbnīcas, vienlaikus analizējot tādus būtiskus faktorus kā motivācija, mērķauditorija, finansējuma avoti, fiziskie parametri, personāls u.c. un papildinot teorētisko apskatu ar labas prakses piemēriem no ASV universitāšu augstskolām.