Globālās izglītības nedēļa Latvijā šogad notiek 19. – 25. novembrī, tās norisi jau septīto gadu pēc kārtas koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Globālās izglītības nedēļas pasākumu organizēšanā iesaistās dažādi sadarbības partneri – skolas, augstskolas, jauniešu centri, bibliotēkas un citi interesenti, kam rūp ilgtspējīga pasaule.

20. novembrī LAPAS sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, LR Izglītības un zinātnes ministriju, LR Ārlietu ministriju, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centru, Liepājas universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti un biedrību “Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija” jau septīto gadu pēc kārtas organizē ikgadējo globālās izglītības dienu. Šogad šī diena notiks tiešsaistē.

Šī gada Globālās izglītības nedēļas sauklis – Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā! / It’s our world. Let’s take action! – norāda, ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību. Papildinformācija par Globālās izglītības nedēļu 2020 atrodama Ziemeļu-Dienvidu centra tīmekļvietnē.

Globālās izglītības dienas LU PPMF 2020 programma

10.45 – 11.00 Globālās izglītības dienas dalībnieku reģistrācija MS Teams

11.00 – 11.10 Globālās izglītības dienas atklāšana
Linda Daniela, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne
Inese Vaivare, Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) direktore

Pirmā daļa

11.10 – 11.30 Skolēnu globālā kompetence Latvijā: pārskats par OECD PISA 2018 pētījuma rezultātiem
Andris Kangro, Rita Kiseļova, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts

11.30 – 11.40 Jautājumi, atbildes, diskusija

11.35 – 11.50 Globālās izglītības prioritātes IZM skatījumā

11.55 – 12.10 Globālās izglītības prioritātes ĀM skatījumā
Reinis Trokša, Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departaments

12.15 – 12.30 Globālās izglītības prioritātes UNESCO LNK skatījumā
Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre

12.35 – 12.55 Jautājumi, atbildes, diskusija

13.00 – 13.30 Pārtraukums

Otrā daļa

13.30 – 14.30 Diskusija grupās par globālās izglītības stratēģiskajām vadlīnijām Latvijā

14.30 – 15.00 Grupu diskusiju apkopojums

15.00 – 15.30 Pārtraukums

Trešā daļa – paralēlie semināri

15.30 – 17.30 Globālā izglītība – portāls uz _________ nākotni
Ilze Dalbiņa – Sarma, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Aleksandrs Vorobjovs, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

15.30 – 17.30 Globālā kompetence profesionālajā izaugsmē
Dzintra Iliško, Mārīte Kravale – Pauliņa, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centrs
Ilze Miķelsone, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

15.30 – 17.30 Klimata pārmaiņas globālās izglītības saturā
Aiga Mackeviča, Dānijas Tehniskā universitāte, LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
Jana Grava, Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Noslēgums

17.30 – 18.00 Globālās izglītības dienas noslēgums un kopbilde MS Teams

Globālās izglītības dienas vadītāja: Inga Belousa, LU PPMF, LAPAS

Globālās izglītības dienas tiešsaistes koordinatore: Indra Odiņa, LU PPMF

Pieteikšanās pasākumam

 

Kādus globālās izglītības pasākumus vari noorganizēt savā izglītības iestādē?

Ieteikumi Globālās izglītības pasākumu organizēšanai:

Noskaidro detalizētāku informāciju un praktiskus ieteikumus Globālās izglītības nedēļas 2020 rokasgrāmatā,

Izpēti Globālās izglītības nedēļas satura prioritātes:

Cilvēki (people) – izskaust nabadzību un badu, nodrošināt visiem cilvēkiem iespēju īstenot viņu potenciālu ar cieņu un līdztiesību veselīgā vidē,

Planēta (planet) – aizsargāt planētu no degradācijas, veicinot ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, ilgtspējīgi apsaimniekojot tās dabas resursus un veicinot steidzamus pasākumus klimata pārmaiņu jomā, lai planēta varētu apmierināt pašreizējo un nākamo paaudžu vajadzības,

Labklājība (prosperity) – nodrošināt visiem cilvēkiem iespēju dzīvot pārticībā un labklājībā, atbalstīt tādu ekonomikas, sociālo un tehnoloģiju attīstību, kas notiek saskaņā ar dabu,

Partnerība (partnership) – piesaistīt programmas īstenošanai vajadzīgos resursus, veidojot globālo partnerību, kas balstīta uz solidaritāti, īpaši vērsta uz visnabadzīgāko un vismazāk aizsargāto cilvēku vajadzībām,

Miers (peace) – veicināt miermīlīgas, taisnīgas un iekļaujošas sabiedrības, kurās nav baiļu un vardarbības.

Apskati, kā Globālās izglītības nedēļas satura prioritātes atspoguļojas dažādu Latvijas aktīvistu pieredzē:

Iedvesmojies no pagājušā gada Globālās izglītības nedēļas pasākumiem:

Pievienojieties pasākumiem, ko organizē LAPAS. Vairāk info: inese.vaivare@gmail.com

Noorganizē savu pasākumu.

Seko līdzi Globālās izglītības nedēļas norisēm Latvijā un citās Eiropas valstīs, izmantojot mirkļbirkas: #GlobālāIzglītība, #GEW2020, arī UNESCO LNK, LU PPMF un LAPAS sociālo tīklu kontus.

Jautā, ierosini un padalies: inga.belousa@gmail.com