Šobrīd atvērti projektu iesniegšanai:

 • Uzsaukums, lai veicinātu kapacitātes stiprināšanu un informētību par ES Pamattiesību hartu un darbībām saistībā ar stratēģisku tiesvedību par demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību pārkāpumiem (Promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights and activities on strategic litigation relating to democracy, the rule of law and fundamental rights breaches)

Pieteikuma informācija ŠEIT
Projektu iesniegšanas termiņš 2022.gada 24.februāris 17:00 pēc Briseles laika

 • Uzsaukums pilsoniskās iesaistes un līdzdalības projektos (Citizens’ engagement and participation)

Pieteikuma informācija ŠEIT
Projektu iesniegšanas termiņš 2022.gada 10.februāris 17:00 pēc Briseles laika

 • Uzsaukums, lai veicinātu vienlīdzību un cīnītos pret rasismu, ksenofobiju un diskrimināciju (Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination)

Pieteikuma informācija ŠEIT
Projektu iesniegšanas termiņš 2022.gada 24.februāris 17:00 pēc Briseles laika

 • Uzsaukums dzimumu līdztiesības veicināšanai (Call for proposals to promote gender equality)

Pieteikuma informācija ŠEIT
Projektu iesniegšanas termiņš 2022.gada 16.marts 17:00 pēc Briseles laika

 • Uzsaukums Vienlīdzības, tiesību un dzimumu vienlīdzības sadaļā, lai aizsargātu un veicinātu bērna tiesības (Call for proposals to protect and promote the rights of the child)

Pieteikuma informācija ŠEIT
Projektu iesniegšanas termiņš 2022.gada 18.maijs 17:00 pēc Briseles laika

 • Uzsaukums Daphne sadaļā, lai novērstu un apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību un vardarbību pret bērniem (Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children)

Pieteikuma informācija ŠEIT
Projektu iesniegšanas termiņš 2022.gada 12.aprīlis 17:00 pēc Briseles laika

 • Uzsaukums nacionālo romu kontaktpunktu izveidei (Call for proposals limited/restricted to National Roma Contact Points)

Pieteikuma informācija ŠEIT
Projektu iesniegšanas termiņš 2022.gada 3.marts 17:00 pēc Briseles laika

Tuvākie programmas uzsaukumi (atvēršanas datumi aizkavējušies):

 • “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance)
 • “Pašvaldību sadraudzība” (Town Twinning)
 • “Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns)

  Vispārīga informācija par CERV programmu, kā arī atvērtie un drīzumā pieejamie uzsaukumi CERV programmā ŠEIT

Pieteikumu iesniegšana notiek elektroniski izmantojot Funding & tender opportunities portal Eiropas Komisijas vienoto autentificēšanās sistēmu ŠEIT

 

Informāciju sagatavoja:
Andrejs Lukins
ES fondu departaments
ES kultūras kontaktpunkta nodaļa
Nodaļas vadītājs
E-pasts: Andrejs.Lukins@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330289, 20246894