Ar priekšlasījumiem uzstāsies Dr.philol. Anna Vulāne, Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, profesore, Dr.philol., literatūrzinātnieks un rakstnieks Valentīns Lukaševičs un Stendera muzeja vadītājs Miervaldis Brodovs. No 16. līdz 30. novembrim Skrindu dzimtas muzejā un Vaboles pagasta bibliotēkā būs skatāma seno grāmatu izstāde “Daugavas abi krasti satiekas”.

Pasākums tiek rīkots LNB notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros ar Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu. To rīko Skrindu dzimtas muzejs kopā ar Vaboles pagasta bibliotēku.

Vairāk: www.gramatai500.lv

Informāciju sagatavoja:
Anna Lazdāne
Skrindu dzimtas muzeja vadītāja
Tel. 29964210