Darbnīca Latvijā top sadarbībā ar LNB, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas Bibliotekāru biedrību un ir pirmā no vairāku lokālo darbnīcu sērijas dažādās Eiropas valstīs, kuras rīko Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas birojs (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA), ERASMUS+ projekta Resourcing Libraries: European Union projekta ietvaros. EBLIDA partneri ir arī organizācija “Publiskās bibliotēkas 2030” (Public Libraries 2030, PL2030) un Kultūras un izglītības asociācija (PiNA).

Pasākumā būs iespēja dzirdēt gan par katru no Eiropas programmām, gan Latvijas publisko bibliotēku iespējām izmantot dažādus Eiropas finanšu instrumentus. Darbnīcas praktiskajā daļā bibliotēkām kopā ar pašvaldībām būs iespēja apgūt vērtīgas prasmes projektu pieteikumu sagatavošanai un saņemt noderīgus padomus no Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta un EBLIDA pārstāvjiem. Pasākuma koncepts veidots tā, lai piedalītos gan bibliotēkas ar pieredzi projektu īstenošanā, gan tādas, kuras līdz šim starptautiskos projektos bijušas iesaistītas mazāk. Tāpat nav nozīmes, vai bibliotēka ir liela vai maza – galvenais priekšnoteikums, skaidri zināmas savas bibliotēkas un to lasītāju vajadzīgas, kā arī partnerība ar savu vietējo pašvaldību. Iegūtās zināšanas bibliotēkas varēs izmantot, sagatavojot projektu pieteikumus, tāpat tās būs spēcinājušas sadarbību ar saviem dibinātājiem.

Aicinām iepazīties ar citiem EBLIDA materiāliem par šo tēmu:

EBLIDA European Structural Investment Funds 2021–2027: Guide for Library Applicants

Think the Unthinkable: a Post Covid-19 European Library Agenda

 

 

 

Papildu informācija:
Kristīne Deksne
Bibliotēku attīstības eksperte
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
kristine.deksne@lnb.lv