Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā uzsāka VPVKAC tīkla izveidi. VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus. Patlaban VPVKAC darbojas 35 pašvaldībās, kopā 166 vietās. Vai un kur veidot VPVKAC, ir katras pašvaldības brīvprātīga izvēle. Daudzos gadījumos centri izvietoti domes ēkās, bet arvien biežāk tiek izmantotas tieši bibliotēkas.

Šonedēļ Latvijas Sabiedrisko Mediju portāls lsm.lv publicēja Latvijas Radio korespondentes Vidzemē Guntas Matisones reportāžu “Alūksnes novadā “pagastveču” vietā – bibliotekāri”: Alūksnes novada pagastos tagad var teikt, ka galvenais cilvēks ir bibliotekārs un galvenā iestāde – bibliotēka. Kopš šī gada sākuma novadā vairs nav pagastu pārvaldes, bet martā pagastos darbu sāka Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri, kas izveidoti bibliotēkās. 

Latvijas Bibliotēku portāla intervijā “Publisko bibliotēku rītdiena” igauņu dizainers Miks Lembergs, kurš pētījis bibliotēku iespējamos attīstības virzienus, saka: “Manā redzējuma rītdienas bibliotēka (..) kalpo kā saikne starp valdību un pilsoņiem.”

VPVKAC atklāšana notika visās 12 Alūksnes novada bibliotēkās vienlaicīgi – 7. martā plkst. 13.00, un katru no tiem apmeklēja kāds no deputātiem, arī pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki. Bibliotēkas arī iepriekš bija vieta, kur iedzīvotāji vērsās pēc dažāda veida informācijas un palīdzības. Tagad šīs iespējas būs vēl plašākas, un pagastu iedzīvotāji varēs ērti un mūsdienīgi saņemt nepieciešamos valsts un pašvaldības pakalpojumus, atbalstu, konsultāciju dažādu jautājumu risināšanā.

VPVKAC Ilzenes bibliotēkā atklāj tās vadītāja Nora Ceriņa un Alūksnes novada bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa. Foto: Maija Semjonova

Bibliotēku portāls aicināja Alūksnes novada bibliotēkas direktori Ivetu Ozoliņu komentēt VPVKAC tīkla izveidi Alūksnes novadā un bibliotēkas lomu šodien:

“Līdz ar to, ka no šī gada janvāra Alūksnes novada teritorijā pagastu pārvaldīšanu nodrošina jauna iestāde – Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde, kas izveidota, reorganizējot un apvienojot līdzšinējās pagastu pārvaldes, būtiski mainās Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienību – bibliotēku novada pagastos – loma.

Bibliotēkas jau no janvāra sniedz ne tikai bibliotekāros pakalpojumus, bet iedzīvotāji ar bibliotēkas starpniecību var arī saņemt vai risināt pašvaldības kompetencē esošus jautājumus, iegūt informāciju par pašvaldības pakalpojumiem u.c., bet no šīgad 7. marta, kad 12 bibliotēkās tika atvērti Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri – saņemt arī valsts iestāžu pakalpojumus.

Lai varētu iekārtot šos centrus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija piešķīra Alūksnes novada pašvaldībai dotāciju 38 658 eiro apmērā, pašvaldības līdzfinansējums bija 16 570 eiro. Bibliotēkām par šo finansējumu tika iegādāta datortehnika, dokumentu kameras, mobilie tālruņi, kā arī iekārtota ērta darba vieta gan klientiem, gan darbiniekam.

Pozitīvi, ka pašvaldība ir novērtējusi bibliotēkas un saredzējusi, ka klientu apkalpošanas centri var tikt veidoti uz bibliotēku bāzes, jo, lai arī tas bibliotēku darbiniekiem uzliek papildus pienākumus un atbildību – tas esošajā situācijā tikai stiprina bibliotēkas un pierāda to svarīgo lomu vietējā kopienā!

Mēs esam viens no pirmajiem novadiem, kur šis klientu centru tīkls ir tik aptverošs. Bibliotēkas jau bija un, tagad jau jaunā kvalitātē, turpinās būt par vietu, kur pagasta iedzīvotāji var iegūt aktuālo informāciju un palīdzību valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanā.

Taču jāuzsver, ka bibliotēkas aizvien saglabā savu pamatuzdevumu – nodrošināt piekļuvi krājuma resursiem un informācijai, veicināt kopienas attīstību, nodrošinot mūžizglītību un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, radīt un uzturēt interesi par grāmatu lasīšanu, izcelt sava novada kultūrvēsturiskās vērtības.”

Iesakām izlasīt Bibliotēku portāla 2020. gada rakstus “Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri – ‘vienas pieturas’ aģentūras valsts un pašvaldību pakalpojumiem” un “Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri – jauna iespēja bibliotēkām” , kā arī noskatīties 2022. gada 23. februāra “Virtuālo trešdienu bibliotekāriem”, kas veltīta VPVKAC un bibliotēku lomai.

(No labās) Jaunlaicenes bibliotēkas vadītāja Iveta Udrase un VARAM pārstāve Maija Anspoka. Foto: Evita Aploka

Informāciju apkopoja:
Anna Iltnere
Bibliotēku portāla redaktore
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
portals@lnb.lv