Cēsu 2.pamatskolas direktore Ija Brammane pauda prieku par paveikto darbu un bija pārliecināta, ka šī ir tā vide, kādā skolēni vēlēsies atrasties – gaiša, piesātināta ar krāsām un ērti izmantojama gan starpbrīžos atpūšoties, gan mācoties, gan lasot tikko no bibliotēkas paņemto grāmatu. “Pateicos dizainerei, pašvaldības speciālistiem, skolas personālam un celtniekiem par kvalitatīvo darbu – skolēni to noteikti spēs novērtēt”, turpināja Brammane.


Projekta dizainere Santa Upmale, iepazīstinot ar interjeru, uzsvēra, ka šis ir veiksmīgs un mūsdienīgs skolas priekštelpas labiekārtošanas piemērs, kur bērniem pašiem ir iespēja veidot savu vidi, mācīties, veidot attiecības un pa ceļam uz māju paņemt bibliotēkā grāmatu. Interjera priekšmetu un materiālu izvēlē galvenie nosacījumi bija kvalitāte, ilgmūžība un, protams, arī saderība ar jau esošo skolas iekštelpu un ārtelpu interjeru.


Labiekārtošanas laikā tika veikts kosmētiskais remonts, nomainīti griesti un sakārtots apgaismojums. Skolēnu ērtībām iegādāti arī seši datori un jaunas mēbeles – plaukti, dīvāni, sēdvietas un individuālās darba vietas.

Atvērtās bibliotēkas atklāšanas laikā ievēroti visi valstī noteiktie epidemioloģiskie noteikumi.

 

Informācija no Cēsu novada pašvaldības tīmekļvietnes
https://www.cesis.lv