Iespējamie sadarbību formāti:

 • Uzticamas informācijas aprites veicināšana un dezinformācijas apkarošana:
  • Bibliotēkas sniedz ieinteresētajiem lietotājiem informāciju par citas partnerbibliotēkas valsts valodu, literatūru, kultūru, sabiedrību, politiku, ekonomiku, tiesībām, vēsturi un vidi;
  • Bibliotēkas veicina informācijas uzticamību, kas tiek izplatīta informācijas kanālos par citu bibliotēku partiju un šīs bibliotēkas valsti;
  • Ukrainas bibliotēkas sniedz konsultācijas par tādas literatūras izņemšanu no krājuma, kas satur propagandu un dezinformāciju par Ukrainu, tās valodu, vēsturi un kultūru.
 • Kultūras un profesionālais virziens un pieredzes apmaiņa:
  • Bibliotēkas izplata veiksmes stāstus bibliotēku nozarē un stāsta par profesionālo pieredzi kopīgās izglītības aktivitātēs.
 • Humanitārais atbalsts:
  • veicināt savstarpēju grāmatu un informācijas materiālu apmaiņu.

Sadarbības principi: bibliotēku sadarbība tiek veikta, pamatojoties uz to vienlīdzību, godprātību, pušu tiesību un interešu savstarpēju ievērošanu.

Bibliotēku valsts labdarības fonds (Library Country Charitable Foundation) izsludina iniciatīvu sadarbības veidošanai ar pasaules bibliotēkām.

Ja esat gatavs kļūt par Ukrainas bibliotēkas partneri, aizpildiet veidlapu.

Partnerības īstenošanas soļus un plašāku informāciju varat atrast šeit.

Iesakām izlasīt:
Bibliotēka – atvērta arī kara apstākļos: Intervija ar Dnipro reģionālās jaunatnes bibliotēkas Ukrainā direktori Olgu Matjuhinu

 

Informāciju no preses materiāliem sagatavoja:
Anna Iltnere
Bibliotēku portāla redaktore
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
portals@lnb.lv