LIBER Journées ir īpaši pielāgota zinātniskā programma, kas paredzēta 20–25 bibliotēku direktoriem, kuri jau ieņem vadošus amatus savās iestādēs un vēlas īstenot stratēģiskas pārmaiņas, lai bibliotēkas un iestādes no jauna definētu sevi pastāvīgi mainīgajā informācijas un sociālajā vidē.

LIBER Journées saved dalībniekus ar izciliem profesionāļiem no visas pasaules, lai nodrošinātu iedvesmojošu, interaktīvu un stratēģisku programmu, risinot galvenās problēmas, ar kurām saskaras bibliotēkas visā Eiropā. Šajā vairāku dienu seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta stratēģiskiem jautājumiem un izaicinājumiem, kuriem meklēs risinājumus un piedāvās praktiskus piemērus.

Aicinām iepazīties ar LIBER Journées 2024. gada stratēģiskās vīzijas dokumentu.

Papildu informācijai iespēja sazināties ar darba grupas locekli Najmeh Shaghaei e-pastā: nas@bib.sdu.dk.

Pieteikšanās šeit līdz 30. novembrim. Atlases kārtā tiks izvēlēti 20–25 dalībnieki, kuri par maksu varēs piedalīties programmā Berlīnē no 2024. gada 29. līdz 31. maijam.

 

 

Eiropas Zinātnisko Bibliotēku asociācija ir galvenā vadošo Eiropas zinātnisko bibliotēku apvienība. Tā tika izveidota 1971. gadā Eiropas Padomes aizbildniecībā. Šobrīd tās sastāvā ir zinātniskās bibliotēkas no vairāk nekā 40 valstīm. LIBER aktīvi sadarbojas ar dažādām ar bibliotēkām saistītām organizācijām. Tai ir ciešas saites ar Eiropas Padomi, Eiropas Komisiju, Starptautisko bibliotēku asociāciju un institūciju federāciju (IFLA), kā arī ar nacionālajām bibliotēku asociācijām.

libereurope.eu

 

Informāciju no preses materiāliem sagatavoja:
Anna Iltnere
Bibliotēku portāla redaktore
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
portals@lnb.lv