Standarta “LVS ISO 11799: Informācija un dokumentācija. Dokumentu saglabāšanas prasības arhīva un bibliotēkas materiāliem” projekts (DOCX)

Standarta “LVS ISO 21246: Informācija un dokumentācija. Muzeju pamatrādītāji” projekts (DOCX)

Ierosinājumus nepieciešamajiem labojumiem un komentārus lūdzam iesniegt līdz š. g. 15. martam Latvijas Nacionālās bibliotēkas standartizācijas ekspertei Inta Virbulei (e-pasts: inta.virbule@lnb.lv).

 

Papildu informācija:
Inta Virbule
Standartizācijas eksperte
Datu un zināšanas pārvaldības nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: inta.virbule@lnb.lv