Mēs atbalstām Ukrainas pilsoņu vēlmi pēc brīvības un aicinām visas bibliotēkas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Eiropā un visā pasaulē būt solidārām ar Ukrainas tautu un visos veidos sniegt savu atbalstu Ukrainai – proti, nodrošinot ziedojumus un morālo atbalstu. Mūsu palīdzība ir ļoti svarīga brīvai un neatkarīgai Ukrainai!

Mēs vēršamies pie starptautiskām organizācijām, kas pārstāv un apvieno bibliotēkas un zinātniskās organizācijas: CENL (Conference of European National Libraries, Eiropas Nacionālo bibliotēku konferences), EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documenta­tion Associations, Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju biroja), IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions, Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas), CDNL (Conference of Directors of National Libraries, Nacionālo bibliotēku direktoru konferences), LIBER (Association of European Research Libraries, Eiropas Zinātnisko bibliotēku asociācijas), NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe, Eiropas Publisko bibliotēku pārvaldības organizāciju foruma), Publiskajām bibliotēkām 2030 (Public Libraries 2030), SPARC Eiropas (SPARC Europe) un Amerikas Bibliotēku asociācijas, lai nekavējoties un nepārprotami nosodītu Krievijas Federācija agresiju pret Ukrainu. Aicinām apturēt Krievijas Federācijas dalību visās starptautiskajās bibliotēku organizācijās.

Mums visiem ir kopīgi mērķi un vērtības, un mēs apņemamies turpināt veidot iekļaujošu informācijas un kultūras telpu, kas ir brīva no dezinformācijas, meliem, naida un kara, un ir atvērta visiem. Izmantosim visus mūsu rīcībā esošos rīkus, lai uzvarētu informācijas karā. Bibliotēkas nozīmē brīvību. Bibliotēkas ir vārti uz nākotni.

Mums visiem ir jāsniedz ieguldījums demokrātijas stiprināšanā. Visiem atbildīgajiem cilvēkiem ir jāsaprot, ka, ja mēs neapturēsim Krievijas bezprecedenta agresiju Ukrainā, visi nonāks nelaimes priekšā.

Krievijas opozīcijas politiķa Borisa Ņemcova vadmotīvs “Par jūsu un mūsu brīvību!” šodien tik ir aktuāls, kā nekad.

 

Janne Andresoo, Igaunijas Nacionālās bibliotēkas direktore
Prof. Dr. Renaldas Gudauskas, Martīna Mažvīda Nacionālās bibliotēkas ģenerāldirektors
Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors