Mīļie ukraiņu bibliotekāri!

Latvijas Bibliotekāru biedrība un visi Latvijas bibliotekāri pauž jums visciešāko atbalstu gan jūsu darbā, gan ikvienam no jums personiski. Mūsu profesija šādos kara apstākļos mums uzliek dubultu atbildību – jo dzīvojam laikā, kad notiek gan tieša kara darbība, gan informacionālais karš un manipulācija ar datiem un cilvēku apziņu. Mūsu – bibliotekāru – pienākums ir iestāties ne tikai par vārda brīvību un brīvu piekļuvi informācijai un zināšanām, bet arī rūpēties par to, lai cilvēku rīcībā nonāktu ticama un pārbaudīta informācija. Mūsu uzdevums ir ne tikai pašiem pārbaudīt ziņu un informācijas patiesumu, bet mācīt to arī saviem iedzīvotājiem, lai viņi nepaļautos dezinformācijai un manipulācijām. Jūsu karavīri – tēvi, brāļi, vīri un dēli – aizstāv jūsu valsti fiziski. Bibliotekāri ir tie, kas aizstāv valsti informacionāli – neļaujot gūt uzvaru viltus ziņām. Nenoliedzami, mēs sen jau nedzīvojam pasaulē, kur valda tikai viena patiesība, taču kurš vēl – ja ne bibliotekāri, kuru rīcībā ir gan informācija, gan zināšanas, var palīdzēt valsts iedzīvotājiem neapjukt šajā patieso un viltus ziņu okeānā. Aktīva bibliotekāru rīcība dezinformācijas apkarošanā un iedzīvotāju izglītošanā šobrīd ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Šajā jomā jums ir jābūt frontes pirmajās līnijās. Ja mēs – Latvijas bibliotekāri – varam jums kā palīdzēt saistībā ar cīņu pret dezinformāciju, sazinieties ar mums, sniegsim jums padomu vai cita veida atbalstu.

Bibliotēkas kā demokrātiskas un visiem atvērtas vietas var būt nozīmīgs atbalsts ne tikai informacionāli, bet arī fiziski. Daudzu valstu pieredze rāda, ka bibliotēka var būt arī fizisks patvērums. Atveriet savas durvis visiem, kam tas nepieciešams, sniedzot pajumti un mierinājumu! Bibliotēkas var būt tās, kur var izvietot palīdzības un atbalsta punktus iedzīvotājiem un bēgļiem. Turklāt jūsu rīcībā ir visi resursi, lai sniegtu šiem cilvēkiem informacionālu un profesionālu atbalstu krīzes pārvarēšanai un lēmuma pieņemšanai par tālāko rīcību. Bibliotekāri ir vieni no centrālajām atbalsta personām iedzīvotājiem miera laikā. Kara apstākļos jūsu loma kļūst daudzkārt nozīmīgāka. Sniedziet atbalstu un palīdzību ikvienam, kam tā nepieciešama! Un nekautrējieties lūgt palīdzību citiem, ja paši jūtaties apmulsuši un nobijušies. Visa pasaule šobrīd sadodas rokās Ukrainas dēļ. Esam pārliecināti, ka citu valstu kolēģi sniegs jums nepieciešamo atbalstu un palīdzību.

Mīļā ukraiņu tauta!

Esiet stipri! Nekāda veida vardarbība pret valsti un tās iedzīvotājiem nav attaisnojama. Krievijas fiziskais iebrukums apliecina viņu vājumu un jūsu spēku. Ikviens ir pelnījis dzīvot neatkarīgā un demokrātiskā valstī. Jūsu rokās ir ne tikai šodiena, bet arī nākotne – kādā valstī jūs gribat, lai dzīvo jūsu bērni un mazbērni. Nepadodieties! Neļaujieties provokācijām un manipulācijai! Saglabājiet veselo saprātu un pašcieņu! Latvijas tauta ir kopā ar jums! Brīvību Ukrainai!

#StandWithUkraine