Atgādinu, ka semināru formāts “Ar viedumu medijpratībā” kā pilotprojekts tika izmēģināts jau 2022. gada vasarā. 2023. gadā šī iniciatīva turpināta, saglabājot nemainīgu projekta mērķus – pilnveidot Latvijas senioru medijpratības zināšanas un gatavību saskarsmei ar dezinformāciju un krāpnieciskiem ziņojumiem, meklēt jaunus saskarpunktus starp reģionu bibliotekāriem un bibliotēku senioru auditoriju, iedvesmojot jaunām aktivitātēm medijpratības jomā.

Katrā no reģionu bibliotēkām semināru apmeklētāji uzklausīja trīs ar projekta tematiku saistītus stāstījumus. Kā pastāvīgie lektori projektā piedalījās LNB BAC medijpratības eksperts Emīls Rotgalvis un Latvijas Senioru kopienu apvienības (LSKA) priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja. Emīls Rotgalvis ar priekšlasījumu “Informācijas vide. Ko atcerēties senioram un bibliotekāram” uzrunāja gan seniorus, gan bibliotēku darbiniekus, pastāstot par to, kāpēc ir svarīgi runāt par medijpratību un kā šo prasmi pilnveidot. Vienlaikus klausītājiem bija iespēja iepazīties arī ar profesionālajiem atbalsta resursiem medijpratības darbam bibliotēkās, piemēram, “Datpratība ikdienai” , “Ceļazīmes mediju lietošanā” un pērnā gada pilotprojekta rezultātā tapušo “Ar viedumu medijpratībā. Padomi bibliotekāriem darbā ar senioriem”. Savukārt Lilita Kalnāja savā prezentācijā “Medijpratība senioriem” uzskaitīja dažādos riskus, ar ko savā ikdienas informācijas patēriņā visbiežāk saskaras seniori. LSKA pieredze, rīkojot izglītojošus pasākumus senioriem, liecina, ka galvenie temati, kurus pret senioriem izmanto krāpnieki un dezinformatori, ir veselība un nauda.

“Ar viedumu medijpratībā” tikšanos formāts paredz arī vietējo mediju pārstāvju vai komunikācijas profesionāļu iesaisti, prezentācijās iepazīstinot ar reģionālā medija darbības specifiku un žurnālista ētikas principiem, kā arī ar to, kā tiek īstenota pašvaldības komunikācija ar sabiedrību. Seminārā Smiltenē piedalījās laikraksta “Ziemeļlatvija” galvenā redaktore Ingūna Johansone, Jēkabpils pilsētas bibliotēkā klausītājus uzrunāja “Vidusdaugavas TV” komanda – Sandra Paegļkalne un Kaspars Daņiļevičs, Ludzas novada bibliotēkā viesojās preses izdevuma “Vietējā Latgales Avīze” žurnāliste Inga Kaļva-Miņina, Naujenes bibliotēkā – komunikācijas speciāliste Inese Minova, bet Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā ar bibliotekāriem un senioriem tikās laikraksta “Vietējā Latgales Avīze” žurnāliste Egita Jonāne. Lai gan katra lektora stāstījums bija unikāls, tomēr tika akcentēti arī visiem saistoši jautājumi, piemēram, tas, kā tiek izplatīta oficiāla un pārbaudāma informācija, kā vietējiem medijiem ieteicams sadarboties ar sabiedrību, un kādi ir auditorijas ieguvumi, sniedzot atbalstu vietējai žurnālistikai. Secināts, ka mediji var būt nozīmīgs atbalsts arī bibliotēkai, palīdzot popularizēt tās norises un stāstot par bibliotekārā darba daudzveidīgajiem aspektiem.

Katru no tikšanās reizēm papildināja klātesošo diskusija. Tā bija iespēja klausītājiem un lektoriem savstarpēji apmainīties pieredzē par to, kā ikdienā patērējam informāciju, kādiem medijiem uzticamies, bet kādiem nē, vai spējam atpazīt krāpniecību. Diskusiju gaitā to dalībnieki vairākkārt izteica viedokli, ka šādi semināri ir nepieciešami, lai atsvaidzinātu esošās zināšanas vai gūtu jaunas, bet, jo īpaši – tāpēc, ka diskusiju rezultātā seniori un bibliotekāri var pārliecināties, ka informācijas pārbagātības laikā nav vieni un var gan apmainīties vērtīgā pieredzē, gan vērsties pēc palīdzības.

Foto kolāža: Emīls Rotgalvis

Piecus minētos seminārus apmeklējuši kopskaitā 158 dalībnieki, tajos piedalījušies septiņi lektori. Semināru norise atspoguļota medijos “Ziemeļlatvija” un “Ludzas forums”, kā arī izdevumā “Augšdaugavas novada vēstis”.

Projektu “Ar viedumu medijpratībā” organizēja LNB BAC sadarbībā ar Latvijas Senioru kopienu apvienību, Smiltenes novada bibliotēku, Jēkabpils pilsētas bibliotēku, Ludzas novada bibliotēku, Naujenes bibliotēku un Krāslavas novada centrālo bibliotēku, kā arī mediju “Ziemeļlatvija”, “Vidusdaugavas TV” un “Vietējā Latgales Avīze” pārstāvjiem. Projekts tapis ar Kultūras ministrijas atbalstu.

Projekta lektoru prezentācijas

 

Rakstu sagatavoja:
Emīls Rotgalvis
Medijpratības nozares eksperts
Latvijas Nacionālā bibliotēka / Bibliotēku attīstības centrs
+371 20420628 / emils.rotgalvis@lnb.lv / www.lnb.lv