Krievijas karaspēks ir bojājis vai iznīcinājis vairāk nekā 600 publisko bibliotēku un 2000 skolu bibliotēku Ukrainā. Sadedzinātas miljoniem ukraiņu grāmatu – īpaši mērķtiecīgi bijuši ukraiņu rakstnieku literārie darbi un mācību grāmatas par Ukrainas vēsturi. Bibliotekāri Ukrainā saka, ka viņiem ir vajadzīga mobilā bibliotēka. Izmantojot to, viņi varētu turpināt sniegt pakalpojumus, kad viņu bibliotēkas ēkas ir nopostītas vai bojātas, sasniedzot cilvēkus Ukrainā viņu dzīvesvietās un patvērumos.

Vairāk informācijas un iespēja ziedot šeit: www.crowdfunder.co.uk/p/mobile-library-to-ukraine

Informāciju sagatavoja:
Katrīna Kukaine
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Attīstības departamenta direktore
katrina.kukaine@lnb.lv

Sadarbībā ar Library Country Ukraine Charitable Foundation