Arī turpmāk izdevuma slejās centīsimies iepazīstināt ar augstvērtīgu latviešu oriģinālliteratūru, kā arī nozīmīgiem tulkojumiem. Priecājamies, ka “Literatūras ceļvedī” iekļautie grāmatu ieteikumi lielā mērā sakrīt ar Latvijas publisko bibliotēku izvēlētajām grāmatām savu krājumu papildināšanai – par to liecināja arī 2021. gada Grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām ietvaros izvēlēto grāmatu saraksts. Pavisam nesen publiskots
2022. gada Latvijas Literatūras gada balvai izvirzīto darbu saraksts – arī ievērojama daļa no tiem tikuši jau apskatīti aizvadītā gada “Literatūras ceļveža” numuros; daži no šiem izdevumiem iekļauti šajā, kārtējā numurā.

Atzīmējot rakstītā vārda latviešu valodā ietekmi sabiedrībā un kultūrā cauri gadsimtiem, 2025. gadā sagaidīsim latviešu grāmatas piecsimtgadi. Kā jau vēstīts dažādos medijos, semināros un sarunās, šai ievērojamai gadskārtai būs veltīts daudzveidīgu notikumu cikls “Latviešu grāmatai 500”, kuru īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar citām kultūras un atmiņas institūcijām, tajā skaitā – Latvijas reģionu bibliotēkām. Arī “Literatūras ceļveža” slejās atspoguļosim ar šo nozīmīgo jubileju saistītus nozīmīgus izdevumus. Kā pirmo izdevumu latviešu grāmatas piecsimtgades kontekstā janvāra/februāra apvienotā dubultnumura daudzveidīgajā izdevumu klāstā vēlamies izcelt Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevumu – Rīgas jezuītu kolēģijas uz Upsalu aizvestā grāmatu krājuma katalogu “Catalogue of the Riga Jesuit College Book Collection (1583–1621). History and Reconstruction of the Collection / Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) katalogs. Krājuma
vēsture un rekonstrukcija”. Lepojamies, ka izdevums uzvarējis Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursā par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2021. gadā kategorijā “Sasniegumi teorētiskajā zinātnē”.

Aizvien sazarotāka kļuvusi Latvijas reģionu iesaiste “Literatūras ceļveža” veidošanā. Sadarbībā ar Salacgrīvas bibliotēku un biedrību “Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” izdevuma sagatavotāju pulkam piepulcējies žurnālists, vēsturnieks un filologs Gints Šīmanis. Liels ir Ginta nopelns jūras, zvejniecības un jūrniecības, kā arī novadnieku literārā mantojuma apzināšanā un popularizēšanā. Kā bibliokuģa bocmanis Gints viesojies ne vien bibliotēkās, bet arī daudzās Latvijas skolās, stāstot un iedvesmojot skolēnus pievērsties jūrniecībai. Viens no viņa entuazisma pilnās darbības virzieniem ir biedrības “Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” grāmatu izdošana – lielākajai daļai šo izdevumu Gints ir autors vai piedalījies to sastādīšanā. Vairākas grāmatas izdotas tieši pandēmijas periodā. Jaunā numura slejās Gints iepazīstina ar trijiem pēdējā laika izdevējdarbības jaunumiem.

Neesam izvairījušies arī no visiem tik apnikušās, tomēr neizbēgamās pandēmijas tematikas, šoreiz gan visnotaļ
filozofiski apcerīgā un sievišķīgā tvērumā – caur aktrises Zanes Daudziņas “Dienasgrāmatas” lappusēm. Saistoši ir uzzināt, kā pandēmijas ierobežojumu skarta bibliotēka izskatās no apmeklētāja skatapunkta. Ir par ko aizdomāties.

Jaunajā numurā netrūkst, no kā izvēlēties. Lai izdodas rast laiku lasīšanai!

Izdevums pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/1031021.html

 

Anda Saldovere
Projektu koordinatore
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mob. tālr. 29336112
e-pasts: anda.saldovere@lnb.lv