Grāmatas 11800 eiro vērtībā LU Akadēmiskajai bibliotēkai dāvina Vācijas Zinātniskās pētniecības biedrība (Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG). DFG atbalsta zinātnisko pētniecību augstskolās un valsts finansētos pētniecības institūtos. Viens no zinātniskās literatūras apgādes starptautiskās sadarbības projektiem ir zinātniskās literatūras dāvinājuma programma. Sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministriju un Federālo ekonomiskās sadarbības un attīstības ministriju Vācijas Zinātniskās pētniecības biedrība DFG veicina jaunāko Vācijas zinātnisko pētniecības rezultātu izplatīšanos ārzemēs.
 
DFG darbībā viens no pamatvirzieniem ir veicināt sadarbību zinātnē, īpaši starpdisciplīnu un starptautisko pētījumu jomā. DFG sadarbības partneri ir visos kontinentos (tiek atvērti jauni biroji ASV, Ķīnā, Krievijā un Indijā), bet īpaša nozīme veltīta sadarbībai Eiropas Savienības ietvaros.
 
DFG centrālais birojs atrodas Bonnā, pašreizējais prezidents ir profesors Matiass Kleiners.
 
LU Akadēmiskajai bibliotēkai tiek dāvināti Vācijā izdoti vairāk nekā 50 izdevumi – pamatā angļu valodā, dažas grāmatas ir vācu valodā, pārstāvētas tādas slavenas izdevniecības kā Thieme, Springer un Pantheon.
 
Dāvināto grāmatu klāstā ir daudz nozīmīgu izdevumu, piemēram – jaunākās monogrāfijas par energoapgādes drošību Eiropas Savienībā, matemātiku, farmakoloģiju, organisko sintēzi. Jāuzsver, ka dāvinājuma grāmatas dažādās zinātņu nozarēs izvēlējās Latvijas zinātnieki.
 
Grāmatu dāvinājums vērtējams kā lietderīga un mērķtiecīga investīcija Latvijas zinātnē.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Šmitiņa
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktora palīdze
Tālr.: 67106263; 67106206