Tiks noteiktas arī brīvdienas vispārējām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
 
Nākamais mācību gads sāksies 2009. gada 1. septembrī, kas nākamgad iekrīt otrdienā. Pirmais semestris ilgs no 1. septembra līdz 22. decembrim, bet otrais semestris – no 2010. gada 6. janvāra līdz 31. maijam.
 
9. klases un 12. klases skolēniem mācību gads beigsies attiecīgi 2010. gada 11. jūnijā un 18. jūnijā.
 
Mācību gadā no 2009. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim ir paredzētas rudens brīvdienas. Ziemassvētku brīvdienas ilgs no 2009. gada 23. decembra līdz 2010. gada 5. janvārim. No 2010. gada 29. marta līdz 5. aprīlim skolēniem būs pavasara brīvdienas. Savukārt vasaras brīvdienas skolēni pavadīs no 1. jūnija līdz 31. augustam. Tomēr izņēmums ir 9. klases un 12. klases skolēni, kuriem brīvdienas eksāmenu dēļ sāksies vēlāk.
 
Katra skola varēs arī patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām otrā semestra laikā visiem 1. klases skolēniem.
 
Projektu nedēļu varēs organizēt mācību gada otrajā semestrī, skolām patstāvīgi pieņemot par to lēmumu.
 
Noteikumi vēl jāapstiprina MK.
 
 
Katrīna Slišāne LETA
Copyright © LETA