Pasākumā piedalīsies jaunie autori – Herta, Arvis Viguls, Kreile un Gaiķu Māris, kā arī jaunās dzejnieces – dvīņu māsas Agnese un Madara Rutkēvičas.
 
Pasākuma viesu dzejas valoda ir ļoti atšķirīga – sirsnīgi naiva un skarba, aristokrātiski liriska un reibinoša – tomēr uzaicinātos dzejniekus un dzejnieces vieno piederība visjaunākajai latviešu literatūras paaudzei, kā arī caurcaurēm neviltota mūsdienu pasaules atskārsme dzejā.
 
 
Linda Vītola LETA
Copyright © LETA