Par Dr. Borisa Jurjeva galveno izgudrojumu jomu uzskata notekūdeņu attīrīšanas veidus, ierīces un iekārtas. Apmēram 20 izgudrojumi ir ieviesti darbībā Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Turkmēnijā, Uzbekijā, Tadžikijā, Ukrainā un Moldovā. Izgudrotājs ir saņēmis 71 PSRS autorapliecību, 7 Krievijas, 4 Latvijas, 1 Austrālijas patentu un 1 Starptautisko pieteikumu.
 
B. Jurjevs raksta: "Pirmais izgudrojums – holēras vibrionu iznīcināšanas (dezinfekcijas) problēmas atrisinājums – lika izjust prieku un gandarījumu, jo pirmo reizi bija atrisināta tik svarīga sabiedriska problēma. Bija radusies vajadzība nest labumu cilvēkiem un pēc iespējas aizsargāt dabas skaistumu un pilnību. Visi turpmākie izgudrojumi, kas attiecas uz notekūdeņu attīrīšanas metožu un ierīču izstrādāšanu un modernizēšanu, ir virzīti uz vienas globālas problēmas atrisināšanu – dabisko ūdens baseinu aizsardzība no piesārņošanas."
 
Par nozīmīgu uzskatāma arī B. Jurjeva un franču mākslinieka Fransuā Nikolā (Francois Nicolas) patentētā attīstības spēle "100 kompozīcijas". Šīs spēles iedvesma gūta no tik populārajām Puzzle spēlēm, taču tā atšķiras ar kombināciju daudzveidīguma iespējām. Tā sastāv no vairākiem krāsainiem elementiem, kurus kombinējot ir iespējams salikt gan spēles veidotāju piedāvātus "zīmējumus", gan pašu iedvesmas radītas kolāžas.
 
Izstādes atklāšana ar izgudrotāja B. Jurjeva dalību notiks š.g. 3. decembrī plkst. 15.00 Patentu tehniskās bibliotēkas 2. stāvā.
 
Pēc izstādes beigām tā būs apskatāma interneta vietnē www.patbib.gov.lv sadaļā Izstādes.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Indra Butkāne
LR Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas Patentu informācijas nodaļas eksperte
Tālr.: 67226628