Aptaujā piedalījās 2789 Ziemeļkurzemes iedzīvotāji, no kuriem vairākus no pieminētajiem energoresursu ekonomijas un klimata pārmaiņu kontroles pasākumiem regulāri veic 1550 (55%), vienu – 437 (16%), nevienu – 443 (16%). 359 (13%) no respondentiem ir snieguši atbildi "Grūti pateikt".
Viena no aptaujas norises vietām bija Ventspils augstskolas bibliotēka, kur lielākā daļa no aptaujas dalībniekiem ir studenti. Aptaujas rezultāti liecina, ka šī grupa energoresursu ekonomijas un klimata pārmaiņu kontroles pasākumus atbalsta vismazāk – nevienu no aptaujā minētajiem apkārtējo vidi saudzējošiem un enerģijas taupības pasākumiem neveic 84% (148) no respondentiem. Tikai 14% (25) no aptaujātajiem, kuri atbildes sniedza Ventspils augstskolas bibliotēkā, ar regulāru rīcību atbalsta energoresursu ekonomiju un klimata pārmaiņu kontroli.
Aptaujas dalībniekiem bija iespēja sniegt komentārus par savu viedokli vai uzdot jautājumus, uzrakstot tos uz balsošanas kartītēm. Aptaujas organizētāji – Eiropas Komisijas informācijas punkts Europe Direct Ventspils bibliotēkā šādā veidā saņēma jautājumus par kūdras kā kurināmā izmantošanu mājsaimniecībās un industriāli, par atkritumu urnu pieejamību Ventspilī dažādiem atkritumu veidiem, par to kur un kā notiek sašķiroto atkritumu pārstrāde Latvijā. Atbildes un informācijas avotu saraksti ir publicēti Ventspils bibliotēkas mājas lapā www.biblioteka.ventspils.lv sadaļā Europe Direct – Visbiežāk uzdotie jautājumi.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils galvenās bibliotēkas direktore, projekta "Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas punkts" vadītāja
Tālr.: 36 23598