Jaunajā numurā lasiet:
 
  • "Digitālās bibliotēkas un autortiesības" — Eiropas Savienības valstīs pēc Eiropas Savienības direktīvu izdošanas aizsākās asas un vētrainas diskusijas, kas centās rasts atbildi jautājumam: "mierīga līdzāspastāvēšana vai mūžīgs karš?";
  • "Krizantēmas, mežģīnes un pērles: jūgendstila sieviešu tērpi 20. gadsimta sākuma fotoatklātnēs" — apskata 20. gadsimta sākuma atklātnes Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolekcijā, kurās iemūžināti izsmalcinātie jūgendstila tērpi, un ļauj ielūkoties laikā, kuru pieņemts dēvēt par "brīnumaino laikmetu";
  • "Cietumu bibliotēkas un ieslodzīto bibliotekārā apkalpošana" — cietumu bibliotēku stāvokļa un attieksmes pret ieslodzīto informācijas vajadzībām analīze;
  • "Interneta resursu rasmošana un arhivēšana" — apskata pasaules pieredzi interneta arhivēšanā un iztirzā rasmošanas problēmas un īpatnības, norādot, ka procesa tēlainais analogs būtu "tīmekļa konservi", kur par konservu kvalitāti atbildīgs ir tā gatavotājs — bibliotekārs;
  • "Pirmā Latvijas bibliotēku emuāra 100 dienas" — atspoguļo Pārlielupes bibliotēkas (Jelgava) emuāra 100 dienu pastāvēšanas jubilejas pasākuma norisi, kur uzstājās un savā pieredzē dalījās emuāra veidotāja, Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Veneranda Godmane un emuāra autori;
  • "Bibliotēkas — nākotnei: progress, attīstība, partnerība” — “afrikāniskās noskaņas" par IFLA 73. konferenci 2007. gada 19.-23. augustā tālajā Durbanā (Dienvidāfrikas Republika);
  • "Ārzemju bibliotēku notikumu apskatā (2007. gada jūlijs – septembris)" — uzmanība pievērsta Toronto Publisko bibliotēku finansiālajām problēmām. Vēlreiz tiek apskatīts Irākas Nacionālās bibliotēkas un arhīva liktenis, kas to piemeklējis kara laikā. Tāpat tiek popularizēta lasīšana un vairots lasītāju pulks, aprakstot starptautisko grāmatdraugu kustību "Ceļojošās grāmatas";
  • "Terminoloģiskā Bībele", "Latvijas bibliotēku notikumu apskats", "LNB BAI Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītavas jaunieguvumu saraksts" un vēl daudz jo daudz citas aizraujošas profesionāli noderīgas informācijas.
Žurnālu var iegādāties redakcijā vai abonēt LNB tīmekļa vietnē. Žurnāla cena Ls 2,-.
 
Aicinām pieteikties rakstu un fotogrāfiju autorus! Labākos noteikti publicēsim kādā no nākamajiem numuriem. Tel.: 67312807, e-pasts: Biblioteku.Pasaule@lnb.lv.
 
Vairāk informācijas LNB tīmekļa vietnē.
 
Informāciju sagatavoja:
Elita Lazda
Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Bibliotēku pētniecības
un informācijas nodaļas galvenā bibliotekāre