Literārajai akadēmijai nākamgad tiks piešķirti 30 000 latu, radošā procesa nodrošināšanai Starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā Ventspilī – 32 000 latu, Latvijas literatūras propagandēšanai pasaulē – 100 000 latu.
 
Kamermūzikas projektiem nākamgad tiks atvēlēti 300 000 latu.
 
Līdzfinansējums filmu projektiem Eiropas sabiedrisko fondu finansējuma piesaistei nākamgad būs 250 000 latu. Latvijas Kultūras akadēmijas un Baltijas Filmu un mediju skolas studentu filmu atbalstam tiks izlietoti 40 000 latu, Latvijas un Eiropas filmu demonstrēšanai Latvijā – 35 000 latu.
 
Vizuālās mākslas jomā mākslinieku rezidenču programmai tiks atvēlēti 15 000 latu.
 
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai no VKKF līdzekļiem nākamgad tiks piešķirti 90 000 latu jaunu grāmatu un citu izdevumu iegādei publiskajām bibliotēkām, bet 80 000 latu – lasīšanas veicināšanai.
 
Nacionālas nozīmes projektiem akreditētajos muzejos nākamgad tiks piešķirti 230 000 latu, Latgales kultūras programmai – 50 000 latu, Zemgales kultūras programmai – 30 000 latu, Vidzemes kultūras programmai – 40 000 latu, Kurzemes kultūras programmai – 50 000 latu.
 
Kultūras raidījumiem Latvijas Televīzijā atvēlēti 80 000 latu, kultūras programmai "Dizains" – 35 000 latu.
 
Latvijas Kultūras akadēmija saņems 140 000 latu filmas veidošanai par skatuves mākslu un mūsdienu deju.
 
Kopumā kultūras programmu konkursam tika iesniegti 27 pieteikumi, kuriem pieprasītā summa bija 3 926 244 lati.
 
Kultūras programmas ir VKKF finansētas un citu organizāciju administrētas programmas, kuru mērķis ir veicināt kultūras nozaru līdzsvarotu un kvalitatīvu attīstību, realizējot dažādām kultūras nozarēm prioritāras programmas, kā arī paplašināt kultūras pieejamību sabiedrībai, dodot iespēju institūcijām, kas darbojas kultūras jomā, iesaistīties valsts kultūrpolitikas īstenošanā ar konkrētu, stratēģiski pamatotu pasākumu kopumu. VKKF vienu reizi gadā izsludina kultūras programmu projektu konkursu nākamajā kalendārajā gadā realizējamo programmu noteikšanai.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA