Bibliotēku interešu aizstāvība ir plašs un sazarots darba virziens, kas ietver gan bibliotēku lomas un ietekmes stiprināšanu, gan sevis pasniegšanu un bibliotēkas vērtības demonstrēšanu un pierādīšanu, gan bibliotekāra profesijas prestiža celšanu. Arī izmantoto darba metožu un aktivitāšu klāsts ir gana daudzveidīgs, un izpausme – ļoti radoša. Tomēr veiksmīgas bibliotēku interešu aizstāvības pamatu pamats ir kvalitatīvs darbs un sadarbība – gan ar savu kopienu, gan sabiedrību kopumā.

Bieži bibliotēkām interešu aizstāvības jomā palīdz nozares profesionālās organizācijas. Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) jau ilgus gadus strādā bibliotēku interešu aizstāvības jomā. Viens no redzamākajiem piemēriem ir IFLA programma “Starptautiskā bibliotēku interešu aizstāvības programma” (International Advocacy Programme, IAP), kas tika aktīvi īstenota no 2016. līdz 2018. gadam. Arī viens no Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) darbības pamatvirzieniem ir bibliotēku interešu aizstāvība.

Tādēļ likumsakarīgi, ka februāra virtuālās trešdienas viesi būs IFLA biedru iesaistes speciāliste Kristīne Pabērza-Ramiresa un LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre, Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone. Savukārt ar pieejamajiem profesionālajiem informācijas resursiem par šo tēmu iepazīstinās LNB Bibliotēku attīstības centra Latvijas Bibliotēku portāla galvenā redaktore Kristīne Deksne un LNB Bibliotēku attīstības centra nozaru informācijas eksperte Elita Vīksna.

Visus interesentus aicinām pieslēgties pasākuma tiešraidei 2021. gada 24. februārī plkst. 11.00. Pasākums ilgs aptuveni stundu un būs skatāms LNB Bibliotēku attīstības centra “Facebook” lapā. Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama.

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
kristine.deksne@lnb.lv