Redzamākā programmas „Pasaules atmiņa” iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā. Dokumentārā mantojuma liecību iekļaušana UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā nozīmē ne tikai dokumentārā mantojuma vērtības augstu novērtējumu un starptautisku atzinību, bet tā ir arī mantojuma glabātājas valsts atbildība mantojumu saglabāt un darīt to pieejamu.

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā no Latvijas iekļauts: Dainu skapis (iekļauts 2001. gadā), Baltijas valstu kopīgā nominācija – Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības (iekļauts 2009. gadā), kā arī Polijas sagatavotā nominācija par Ļubļinas ūnijas noslēgšanas akta dokumentu (iekļauta 2017. gadā).

Latvijā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 2009. gadā izveidoja programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru, iekļaušana kurā ir priekšnosacījums pretendēšanai uz pieteikumu starptautiskajam reģistram. Nacionālajā reģistrā šobrīd ir astoņas nominācijas:

  • Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.–1940.
  • Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss
  • Raiņa un Aspazijas sarakste (1894.–1929.)
  • Latvijas Centrālās padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts
  • Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos
  • Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija
  • Johana Kristofa Broces antikvārā kolekcija par Livoniju (Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19. gadsimtam
  • Hernhūtiešu rokrakstu kolekcija, 18. līdz 19. gadsimts

Pieteikšanās

Latvijas nacionālā reģistra papildināšana notiek reizi četros gados, tādēļ UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina atmiņas institūcijas – muzejus, arhīvus, bibliotēkas, krātuves –, citas juridiskās un privātās personas, kuras glabā Latvijas nozīmīgākās dokumentāra mantojuma liecības, līdz 2021. gada 30. aprīlim pieteikt tās iekļaušanai UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.

Pieteikumus UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram iespējams iesniegt, aizpildot un nosūtot nepieciešamos dokumentus UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai (Pils laukumā 4–206, Rīgā, LV-1050) un nominācijas elektronisko versiju nosūtot uz e-pastu: office@unesco.lv.

Nolikums
Pieteikuma anketa

Lai iepazīstinātu potenciālos nomināciju iesniedzējus ar UNESCO programmu “Pasaules atmiņa”, 2021. gada 26. februārī, tiešsaistē plānots informatīvs seminārs “Dokumentārā mantojuma nozīme un pieejamība Digitālajā laikmetā”. Seminārā būs iespējams uzzināt vairāk par UNESCO programmu “Pasaules atmiņa”, tiks sniegti padomi dokumentārā mantojuma izcelšanā sociālajos tīklos, kas īpaši aktuāli ir pandēmijas apstākļos, tematiskās sesijas palīdzēs labāk izprast dokumentāro liecību interpretāciju un vētījumu radīšanu, to saglabāšanu un pieejamības veicināšanu kolektīvās atmiņas veidošanā. Tāpat būs iespējams gūt ieskatu nomināciju sagatavošanas un izvērtēšanas gaitā. Semināram var pieteikties līdz 22. februārim, aizpildot pieteikuma anketu.

Semināra programma

10.00 Semināra atklāšanas uzrunas
10.10 Par programmu “Pasaules atmiņa”
10.25 Dokumentārais mantojums sociālajos tīklos
10.45 Paralēlās tematiskās sesijas
11.15 Paneļdiskusija: Īss ceļvedis nomināciju sagatavošanā
11.45 Noslēgums

Semināru organizē: