Šo izstāžu ciklu un literatūras apskatu Ventspils bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) veido sadarbībā ar LR Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu. Izstāžu cikla mērķis ir iepazīstināt novada iedzīvotājus ar jaunāko Latvijā izdoto Eiropas Savienības valstu literatūru.
Izstādes apskatā bibliotekāri tika iepazīstināti ar latviešu valodā pēdējos gados izdotajiem Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Nīderlandes un Vācijas rakstnieku darbiem, kas ļauj plašāk iepazīties ar šo valstu kultūru, vēsturi, politiku, cilvēku raksturiem un emocionālo pasauli.
Ik mēnesi rotācijas kārtībā šī izstāde pabūs katrā no 13 novada bibliotēkām. Atlase izstādei veikta, izvēloties grāmatas, kuras nav vai ir tikai dažās novada bibliotēkās, tā dodot iespēju bibliotēku lasītājiem iepazīties ar iespējami plašāku jaunākās literatūras klāstu. Grāmatu iegādi finansējis Valsts kancelejas Komunikācijas departaments.
 
Izstādes EIROPAS LITERĀRĀ MOZAĪKA grafiks
 
24.09.-31.10.2009. Popes pagasta bibliotēka
1.11.-30.11. Ances pagasta bibliotēka
1.12.-31.12. Puzes pagasta bibliotēka
1.01.-31.01.2010. Usmas pagasta bibliotēka
1.02.-28.02. Ugāles pagasta bibliotēka
1.03.-31.03. Zlēku pagasta bibliotēka
1.04.-30.04. Piltenes pilsētas bibliotēka
1.05.-31.05. Tārgales pagasta bibliotēka
1.06.-30.06. Vārves pagasta bibliotēka
1.07.-31.07.  Zūru bibliotēka
1.08.-31.08. Ziru pagasta bibliotēka
1.09.-30.09. Užavas pagasta bibliotēka
1.10.-31.10. Jūrkalnes pagasta bibliotēka
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Picalcelma
Ventspils bibliotēkas speciāliste darbā ar novada bibliotēkām
Tālr.: 63627361
www.biblioteka.ventspils.lv