Informāciju sagatavoja:
Ieva Hermansone
Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā Informācijas centrs
Tālr.:  67820088
www.norden.lv