Ņemot vērā VKKF pieejamo valsts budžeta finansējumu, VKKF padome turpmākajās sēdēs lems par 2009. gada prioritātēm un iespējamo finansējuma sadalījumu.
Mūža stipendijas VKKF plāno izmaksāt paredzētajā laikā un apjomā.
 
 
Informācijas avots:
Valsts kultūrkapitāla fonda mājaslapa