Iveta Blūma skaidro, ka Latvijā šādas starptautiska līmeņa konferences tiek organizētas katru gadu, taču iepriekšējās reizes tās norisinājušās citās pilsētās. "Šogad ICOM Latvija piedāvāja konferenci organizēt Valmierā. Piekritām, jo šis ir Valmieras Novadpētniecības muzeja 50.jubilejas gads un muzeja kolektīvs jau bija iecerējis organizēt Valmierā kādu īpašu pasākumu. Arī konferences galvenais temats – kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana mums šķiet interesants un aktuāls. Tradicionāli ar kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumiem nodarbojas muzeji, tomēr to pilnvērtīgā apzināšanā un izmantošanā var iesaistīties daudz plašāks interesentu loks – sākot no ģimenes, interesentu grupas vai organizācijas. Muzeja darbības funkcijas ir plašākas par termina materiālais un nemateriālais kultūras mantojums vienkāršotu izpratni un prasa mūsdienīgu interpretāciju. Tādēļ konference būs iespēja no jauna pārskatīt esošās iespējas un apzināt jaunus izziņas līmeņus," saka Iveta Blūma.
 
Konferencē kā lektori piedalīsies Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, Franškontē novada Tehnikas un tradīciju muzeju galvenais mantojuma glabātājs Filips Meiro (Francija), Vidzemes Augstskolas profesors Jānis Kalnačs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Elzasas kultūras reģionālā departamenta speciālists kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un saglabāšanas jautājumos Fransuā Petrī (Francija), Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Baiba Krogzeme-Mosgorda, kā arī Valmieras Novadpētniecības muzeja Krājuma nodaļas vadītāja Indra Vīlistere. Savukārt paneļdiskusiju vadīs LKA muzeoloģijas maģistrante Una Sedleniece.
 
Konferenci "Kultūras mantojums: muzeji, bet ne tikai…" apmeklēt aicināti ne vien Latvijas muzeju darbinieki, bet arī ar kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti un popularizēšanu saistīti speciālisti, Vidzemes Augstskolas pasniedzēji un studenti, kā arī kultūras jomas pārstāvji.
Konferenci organizē Valmieras Novadpētniecības muzejs sadarbībā ar ICOM Latvija. Pasākuma norisi atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība, Francijas Kultūras centrs, Muzeju valsts pārvalde, Vidzemes plānošanas reģions un Lejasreinas departaments.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Tarbuna
Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 28382051