Grozījumi paredz palielināt dotācijas apjomu Preiļu novada domei 3537,50 latu apmērā, saskaņā ar Preiļu galvenās bibliotēkas statusa maiņu.
 
Dotācija nodrošinās iedzīvotājiem iespēju bez maksas izmantot internetu un datorus Preiļu pašvaldības galvenajā bibliotēkā.
 
Grozījumi rīkojumā veikti pamatojoties uz rajona galvenās bibliotēkas statusa maiņu kā Preiļu galvenā bibliotēka, kura tiek noteikta kā Preiļu novada domes pakļautībā esoša iestāde. Līdz ar to, Preiļu rajona padomei piešķirto dotāciju ir nepieciešams piešķirt Preiļu novada domei.
 
Ministru kabineta rīkojuma grozījumi nerada papildus izdevumus valsts vai pašvaldību budžetiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Dišlere
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 7770388; 26111123