Semināra sākums plkst. 12:30. Reģistrācija un brīdis kafijai jau no plkst. 12:00.
 
Seminārā kā lektori uzstāsies Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors, inženierzinātņu profesors Mārcis Dzenis ar tēmu par Preventīvo konservāciju un materiālu novecošanas iekšējiem faktoriem, Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktora vietniece, inženierzinātņu maģistre Māra Sprūdža ar priekšlasījumu par Dokumentu preventīvās saglabāšanas galvenajiem uzdevumiem, kā arī par Rīcības plānu ārkārtas situācijas, to izstrādes principiem. No Latvijas Okupācijas muzeja ar priekšlasījumu būs restauratore-meistare Ārija Ubarste ar tēmu par Muzeja krājuma saglabāšanas problēmām. Ārzemju mākslas muzeju pārstāvēs Restaurācijas nodaļas vadītāja, restauratore-meistare Aija Brīvniece, kura dalīsies Ārzemju mākslas muzeja krājuma glabāšanas pieredzē.
 
 
Seminārs ir domāts visu līmeņu bibliotēku, arhīvu un muzeju saglabāšanas un konservācijas speciālistiem!
 
Visi ļoti laipni aicināti!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Jānis Ezers
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietnieks
Tālr.: 67106255; 29549165