Līdzīgi kā katram no mums ir personas kods, arī vairumam izdevumu atkarībā no to veida iespējams piešķirt kādu no numuriem. ISBN – grāmatām u.c., ISMN – nošu izdevumiem, ISSN – turpinājumizdevumiem.

ISBN, ISMN un ISSN lieto izdevēji un tirgotāji, lai organizētu un kontrolētu produkcijas pasūtīšanu, tirdzniecību un uzskaiti (ISBN, ISMN un ISSN izmanto svītrkodu veidošanā). Standartnumurus savos elektroniskajos katalogos un datubāzēs lieto arī bibliotēkas un citi. Droši vien arī Jūs, kad katalogā nepieciešams atrast kādu izdevumu, kā vienu no meklēšanas kritērijiem izmantojat ISBN, ISMN vai ISSN.

ISBN, ISMN un ISSN lietošana Latvijā nav obligāta, tomēr numuru izmantošana ir labas prakses piemērs, un tas attiecināms ne tikai uz komerciālajiem izdevējiem, bet ikvienu, kas publicē izdevumus (piemēram, pašvaldības, muzeji, kultūras nami, bibliotēkas, nevalstiskās organizācijas, arī privātpersonas).

ISBN, ISMN un ISSN piešķiršana izdevējiem tiek nodrošināta Latvijas Nacionālās bibliotēkas portālā izdevējiem: https://izdevejiem.lnb.lv. Papildus portālā iespējams pieteikt arī UDK numuru un autorzīmi.

Aicinām lietot starptautiskos standartnumurus un popularizēt to izmantošanu vietējo izdevēju vidū!

Aiva Gailīte
ISBN un ISMN eksperte
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: +371 25486320
E-pasts: isbn@lnb.lv, ismn@lnb.lv

Līga Gūtmane
Turpinājumizdevumu eksperte (ISSN)
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: +371 67716222
E-pasts: issn@lnb.lv

 

Plašāk par ISBN

ISBN ir starptautiskais grāmatu standartnumurs (International Standard Book Number). ISBN sistēmu lieto vairāk nekā 150 valstīs. Šajās valstīs ir savas nacionālās aģentūras, kuru darbu koordinē starptautiskā aģentūra Londonā. Latvijas Nacionālā aģentūra ir dibināta 1993. gadā kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas struktūrvienība (lielākoties nacionālās aģentūras atrodas valstu nacionālajās bibliotēkās).

Līdz 2006. gada beigām ISBN sastāvēja no 10 cipariem, bet kopš 2007. gada tas ir 13 ciparu kods. ISBN sastāv no 5 ciparu grupām, kas tiek atdalītas ar defisi vai atstarpi:
1. Prefikss – tas var būt tikai 978 vai 979
2. Valsts identifikators – norāda valsti, ģeogrāfisko reģionu vai valodu
3. Izdevēja identifikators – norāda izdevēju
4. Nosaukuma identifikators – norāda izdevuma nosaukumu un formātu
5. Kontrolcipars

Piemērs: ISBN 978-9984-850-30-6

ISBN piešķir monogrāfijas tipa izdevumiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir paredzēti tirdzniecībai vai nē) – grāmatām, brošūrām, rakstu krājumiem, kartēm. Katram izdevuma formātam (cietie vāki, mīkstie vāki, ePUB, PDF) ir jālieto savs ISBN.

ISBN nepiešķir dienasgrāmatām un kalendāriem bez tekstuālas informācijas, periodiskajiem izdevumiem, nošu izdevumiem, mūzikas skaņu ierakstiem, pastkartēm, spēlēm un rotaļlietām.

ISBN piešķiršana ir maksas pakalpojums.

www.lnb.lv/lv/izdevejiem/isbn-gramatam

Plašāk par ISMN

ISMN ir starptautiskais nošu izdevumu standartnumurs (International Standard Music Number). ISMN sistēmu lieto vairāk nekā 60 valstīs. Šajās valstīs ir savas nacionālās aģentūras, kuru darbu koordinē starptautiskā aģentūra Berlīnē. Latvijas Nacionālā aģentūra ir dibināta 1995. gadā kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas struktūrvienība.

ISMN numurs sastāv no 5 ciparu grupām, kas tiek atdalītas ar defisi vai atstarpi:
1. Prefikss – tas var būt tikai 979
2. 0
3. Izdevēja identifikators – norāda izdevēju
4. Nosaukuma identifikators – norāda izdevuma nosaukumu
5. Kontrolcipars

Piemērs: ISMN 979-0-69795-321-5

ISMN piešķir nošu izdevumiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir paredzēti tirdzniecībai vai nē) – partitūrām, partitūru daļām, partitūru komplektiem, dziesmu tekstiem, kas publicēti kopā ar notīm. Katram izdevuma formātam (cietie vāki, mīkstie vāki, ePUB, PDF) ir jālieto savs ISMN.

ISMN nepiešķir grāmatām par mūziku, skaņu ierakstiem un videoierakstiem.

ISMN piešķiršana ir bez maksas.

www.lnb.lv/lv/izdevejiem/ismn-notim

Jauns ISBN vai ISMN jālieto, ja izdevumam mainās izdevējs, iesējums, formāts, valoda. Jauns ISBN vai ISMN nav jālieto, ja mainās izdošanas gads, cena, tipogrāfija, labotas drukas kļūdas.

ISBN un ISMN nedrīkst izmantot atkārtoti citam izdevumam. Izdevumā ISBN un ISMN jānorāda viegli atrodamā vietā.

Plašāk par ISSN

ISSN ir starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs (International Standard Serial Number). ISSN sistēmu lieto vairāk nekā 90 valstīs. Šajās valstīs ir savas nacionālās aģentūras, kuru darbu koordinē starptautiskā aģentūra Parīzē.

ISSN ir 8 ciparu numurs ar defisi vidū. Pēdējā cipara vietā var būt lielais burts “X”. Numuru vienmēr ievada burti “ISSN”.

Piemēri: ISSN 1545-1003; ISSN 1993-033X

ISSN piešķir gan tradicionālajiem, gan elektroniskajiem turpinājumizdevumiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir paredzēti tirdzniecībai vai nē) – laikrakstiem, žurnāliem, zinātniskajiem žurnāliem, rakstu krājumiem ar pastāvīgu nosaukumu, gadagrāmatām, kā arī citiem izdevumiem, kas tiek izdoti secīgos laidienos, ar numerāciju, datējumu vai hronoloģisku apzīmējumu un kuru izdošana paredzēta bez beigu termiņa.

Katrai izdevuma formai (iespiests, elektronisks fiziskajā nesējā, tiešsaistes izdevums) tiek piešķirts savs ISSN.

ISSN nepiešķir monogrāfijas tipa izdevumiem.

ISSN numurs ir saistīts ar izdevuma nosaukumu, valodu un formu. Jauns ISSN nepieciešams, ja mainās izdevuma nosaukums vai izdevums tiek izdots citā formā (iespiests, elektronisks fiziskajā nesējā, tiešsaistes izdevums).

ISSN uzrāda katrā turpinājumizdevuma laidienā labi redzamā vietā.

ISSN piešķiršana ir bez maksas.

https://lnb.lv/lv/izdevejiem/issn-periodikai