Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības direktore Olita Pričina-Voitika: “Biedrība saņēma lūgumu no Alojas bibliotēkas – kāpņu dēļ tajā bija grūtības iekļūt 5.klases skolniecei Martai, kura ir viena no cītīgākajām bibliotēkas apmeklētājām. Priecājamies, ka sastapām atsaucīgu uzņēmumu – RE&RE, kas piekrita uzbrauktuvi izveidot bez maksas. Tagad šo uzbraukti izmanto ne tikai Marta, bet arī citi bibliotēkas apmeklētāji.”

RE&RE ģenerāldirektors Didzis Putniņš: “RE&RE ir vieni no Gaismas Pils būvniekiem. Bet mēs ticam, ka arī novadu bibliotēkas ir pelnījušas ne mazāku uzmanību. Kad mūs uzrunāja par iespēju palīdzēt Martai patstāvīgi iekļūt bibliotēkā, mums nebija šaubu. Bērni, kas šodien tiecas pēc zinībām, grāmatām – tā ir mūsu rītdienas zvaigzne. Arī Marta. Un šīs zvaigznes ir jāatbalsta. Novēlam, lai Alojas novada bērni, kas apmeklē bibliotēku, arī Marta, lasot grāmatas, piedzīvo arvien jaunus un aizraujošus ceļojumus laikā un telpā, kā arī apgūst un uzzina daudz jauna. Lai Alojas novada bērni vienmēr savu laiku prastu pavadīt interesanti un saturīgi!”

Alojas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde: “Viens no Alojas bibliotēkas darbinieku sapņiem, lai bibliotēka ikdienā būtu ērti pieejama ikvienam iedzīvotājam, ir piepildījies. Par šo uzbrauktuvi mēs, pirmkārt, esam pateicīgas Limbažu Galvenās bibliotēkas direktorei Dzintrai Justai, kura aicināja vērsties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībā ar lūgumu pēc atbalsta uzbrauktuves izveidei. Lūk, sapnis ir piepildījies, pateicoties atsaucīgajam būvuzņēmumam Re&Re”.

Alojas Ausekļa vidusskolas 5.klases skolniece Marta Čukure: “Esmu priecīga, ka tagad kopā ar draudzenēm pēc skolas varu apmeklēt bibliotēku, izvēlēties grāmatas lasīšanai, vai vienkārši pavadīt savu brīvo laiku. Līdz šim tas tik bieži neizdevās, jo bija jālūdz vecāku palīdzība iekļūšanai bibliotēkā”.

Alojas bibliotēka no uzņēmuma RE&RE saņēma vēl vienu dāvanu – Bērnu/Jauniešu žūrijas grāmatas. Alojas bibliotēka bija viena no tām, kurā Bērnu/Jauniešu žūrija līdzekļu trūkuma dēļ nevarēja notikt. “Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” mērķis ir nepieļaut, ka Latvijas bibliotēkās tiek apturēta bērnu lasīšanas veicināšanas programma Bērnu/Jauniešu žūrija, kas nodrošina bibliotēkas ar labāko un jaunāko bērnu grāmatu izlasi un interesantu pasākumu programmu. Katru gadu tūkstošiem bērnu tiek iesaistīti grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Patiecoties uzņēmumam RE&RE, Bērnu/Jauniešu žūrija turpināsies arī Alojas bibliotēkā.