2013. gada 31. janvārī plkst. 9:00 PII “Bitīte” (Ventspilī, Kuldīgas ielā 134) pasākuma “Ar grāmatu uz dārziņu” ietvaros viesosies Gāliņciema bibliotēkas vadītāja Iveta Skapste.

Profesiju nedēļas ietvaros, kas norisinās PII “Bitīte” bērni tiks iepazīstināti ar bibliotekāra profesiju, kā arī būs iespēja aplūkot līdzatvestās grāmatas.

Pirmsskolas izglītības iestādē viens no pamata uzdevumiem ir bagātināt bērnu vārdu krājumu, apgūt klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes dzimtajā valodā. Bibliotēka šajā ziņā ir lielisks palīgs, kas var veicināt mazo bērnu valodas attīstību un lasītprasmi. Bērnam, kuram ir iespēja aplūkot savus iemīļotos varoņus grāmatās, noteikti daudz ātrāk radīsies interese izlasīt rakstīto, tātad, radīsies interese par grāmatu. Tāpēc no 31. janvāra divas reizes mēnesī Gāliņciema bibliotēka uzsāks grāmatu apmaiņu PII “Bitīte”, kļūstot par palīgu vecākiem, kuriem ne vienmēr pietiek laika aizvest mazo uz bibliotēku.