2013. gada 7. februārī plkst. 18.00 Rīgas Centrālā bibliotēka (Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā, Mākslas un mūzikas nodaļā) aicina uz tikšanos ar rakstnieci Daci Rukšāni.

 

Tikšanās tiek rīkota cikla “Četras rakstnieces Rīgas Centrālajā bibliotēkā” ietvaros. Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Ieeja brīva.

 

Februārī un martā Rīgas Centrālā bibliotēka un vairākas filiālbibliotēkas gaida latviešu mūsdienu literatūras cienītājus uz tikšanos pasākumiem ar rakstniecēm Daci Rukšāni, Annu Skaidrīti Gailīti, Noru Ikstenu un Ievu Samausku. Precīza informācija par pasākumu norises dienu laiku bibliotēkas mājaslapā www.rcb.lv.

 

Rakstniece, publiciste, dzejniece, dramaturģe un tulkotāja Dace Rukšāne ir tādu populāru romānu kā “Kāpēc tu raudāji?”, “Romāniņš” un “Beatrises gultas stāsti” autore. Izdoti arī vairāki īsprozas krājumi, pēdējais no tiem – “Ķīpsalas putni” – iznāca 2009. gadā. Septiņus gadus – līdz 2012. gadam – Dace Rukšāne bija žurnāla “Lilit” latviešu versijas galvenā redaktore, bet ar viņas viedokli par dažādām tēmām lasītāji varēja iepazīties laikraksta “Sestdiena” iknedēļas slejā.

 

Kontaktinformācija:

 

Solvita Brežinska
Rīgas Centrālās bibliotēkas

Projektu vadības nodaļas vadītāja

Tālr.: 67607562; 25615442

e-pasts: Solvita.Brezinska@rcb.lv

 

Ingūna Stranga
Rīgas Centrālās bibliotēkas

Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste

Tālr.: 67623759

e-pasts: Inguna.Stranga@rcb.lv