Programma veidota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” un saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā. 

 

Programmas mērķis: sniegt aktuālas zināšanas par svarīgākajiem bibliotekārā darba procesiem mūsdienīgās izglītības iestāžu bibliotēkās – nozares normatīvo regulējumu, krājuma pārvaldību, informācijas organizēšanu un informācijas pakalpojumiem.

 

Mērķauditorija: izglītības iestāžu bibliotekāri un pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, kuriem nav izglītības bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās.

 

Programmas apjoms: 80 stundas (5 kredītpunkti). Programmas ilgums – 11 nedēļas. Ar programmas aprakstu un saturu var iepazīties LU SZF tīmekļvietnē.

 

Programmas īstenošanas forma: tālmācībā 26 stundas, klātienē 54 stundas. Klātienes nodarbības tiek organizētas sestdienās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A, Rīgā. Pirmā klātienes tikšanās paredzēta 28. februārī

 

Pieteikšanās: Interesenti ir aicināti pieteikties programmai līdz 2015.gada 16. februārim. Lūdzu, aizpildiet elektronisko pieteikuma veidlapu un kopā ar ieskenētiem izglītības dokumentiem, kas apliecina augstāko pedagoģisko izglītību, nosūtiet uz e-pastu: iveta.kalnina@lu.lv .Pieteikuma veidlapa pieejama LU Sociālo zinātņu fakultātes tīmekļvietnē.

 

Maksa par programmas apguvi: –  EUR 200 (ieskaitot PVN). Maksāt iespējams arī divās daļās: pirmo daļu (100 eiro) – līdz 23. februārim, otro – līdz 20. aprīlim. Informāciju par maksājuma kontu saņemsiet uz savu e-pastu pēc reģistrācijas veidlapas nosūtīšanas.

 

Atgādinām, ka saskaņā ar 31.07.2001 MK noteikumiem Nr.336 “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” kursu dalībniekiem ir iespēja saņemt atpakaļ 25 % no izdevumiem par studiju maksu. Pēc pirmās iemaksas veikšanas būs iespējams saņemt izziņu, ka ir uzsāktas studijas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmā “Izglītības iestādes bibliotekārs”.

 

P.S. Ja tiek nokomplektēta vismaz 18 studentu liela grupa un nodrošināta datorklase, varam klātienes nodarbības organizēt arī novados.

 

Kontaktinformācija:  

Programmas koordinatore Iveta Kalniņa, e-pasts: iveta.kalnina@lu.lv, mob. tālrunis 29157139; 

Programmas vadītāja Daina Pakalna, e-pasts: daina.pakalna@lu.lv, mob. tālrunis 26790847;

SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālrunis 67140522.