Pasākumi

 

5. februārī plkst. 10.00

Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba biedru tikšanās Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9):

– jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;

– aktualitātes bibliotēkā.

 

25. februārī plkst. 17.00 LGB pasākumu ciklā “Mūsu viesis” tikšanās ar ilggadēju Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktori, grāmatas “Ir visādi gājis” autori Āriju Iklāvu. Pasākums notiks Teātra mājā (Limbažos, Parka ielā 7).

 

Izstādes

 

  No 30. janvāra līdz 17. februārim

  Fotoizstāde “Latvijas mazās gaismas pilis” Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāvā (Limbažos, Rīgas ielā 16)

    

    No 2. līdz 28. februārim

    Tematiska izstāde “Neturi sveci zem pūra!” Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9)

    Izstādes veidošanā aicināti piedalīties arī iedzīvotāji, atnesot kādu īpašu, interesantu sveci vai svečturi

     

     Tikšanās interešu grupās

      

      4. februārī plkst. 16.00

      LGB uz tikšanos aicina novadpētniekus, vēstures draugus

      (Limbažos, Rīgas ielā 9)

        

       Literātu un ievērojamu cilvēku dzīves pieturzīmes

       (Limbažos, Rīgas ielā 9)

        

        9. februārī – bibliogrāfei, redaktorei Elmīrai Eglei – 120 (1895–1979)

         10. februārī – literātam Uldim Strupulim – 85 (1930)

          10. februārī – valodniekam, kultūrvēsturniekam Konstantīnam Karulim – 100 (1915–1997)

           16. februārī – rakstniekam Jēkabam Janševskim – 150 (1865–1931)

            22. februārī – komponistam Bruno Skultem – 110 (1905–1976)

             23. februārī – dzejniecei Liānai Langai – 55 (1960)

              23. februārī – vācu komponistam Georgam Frīdriham Hendelim – 330 (1685–1759)

               25. februārī – literatūrzinātniekam Benediktam Kalnačam – 50 (1965)

                27. februārī – rakstniekam, literatūrzinātniekam Arturam Baumanim – 110 (1905–1989)

                  

                 Eiropas Savienības informācijas punkts

                 (Limbažos, Rīgas ielā 9, tālrunis 64070747, e-pasts:

                 lasitaju_apkalposana@limbazi.lv)

                  

                  • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES
                  • Uzziņas par Eiropas Savienību
                  • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos
                  • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija
                  • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu
                  • Literatūras izstāde “Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē”
                  • Informatīva izstāde “
                   • Jaunākais par Eiropas Savienību”

                      

                     Apmācības

                     (Limbažos, Zāles ielā 8, pieteikšanās pa tālruni 29479811, 64070715 vai e-pastu

                     kristine.kine@limbazi.lv)

                      

                     • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu
                     • Praktiskas lietas darbā ar datoru
                     • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošana
                     • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā
                     • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām)
                      • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām)

                         

                        Profesionālie pasākumi bibliotekāriem

                         

                         26. februārī

                         Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku mācību seminārs (Limbažos, Zāles ielā 8)