Starptautiskais divgadīgais studiju virziens Rīgā tiek piedāvāts jau 11 gadus. Studiju apakšprogrammas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus mediju un kultūras menedžerus, kas spēj darboties modernajā Eiropas kultūras telpā visdažādākajās kultūras nozarēs. To, ka izvirzītais mērķis tiek sasniegts, rāda apakšprogrammas absolventi, kas ar panākumiem strādā ne tikai mediju un kultūras, bet arī dažādās uzņēmējdarbības, sabiedrisko attiecību, personālvadības un mārketinga jomās.

Apakšprogrammas kursus pasniedz profesori no Vācijas, kā arī mācībspēki no ASV, Latvijas un Polijas. Lielākā daļa no viņiem ir aktīvi praktiķi, kas ieguvuši vadošu pozīciju savā nozarē. Vienlaikus visiem ir bagāta pedagoģiskā pieredze starptautiskās augstskolās un universitātēs. Līdztekus Vācijas mācību iestādēm viņi darbojušies vai darbojas Sanktgallenes (St.Gallen, Šveice), Kembridžas (Cambridge, Anglija), Bērklijas (Berkeley, ASV), Jēlas (Yale, ASV), Kolumbijas (Columbia, ASV), Sanktpēterburgas, Maskavas (Krievija), Senderborgas (Sonderborg, Dānija), Grācas (Graz, Austrija) un Vīnes (Wien, Austrija) universitātēs.

2011./ 2012. mācību gadā tiek piedāvāta jauna apakšprogrammas specifikācija – izdevējdarbības menedžments. Tas ir papildinājums jau esošajam piedāvājumam, kur galvenais akcents tiks likts uz izdevējdarbību un tās iespējām avīzēs, žurnālos, grāmatās, kā arī internetā.

Studijas intensīvi notiek katru dienu no 16:30 līdz vakaram gan darbdienās, gan brīvdienās, toties semestris ilgst tikai 6 nedēļas. Tāpat studiju ietvaros tiek piedāvāta apmaksāta četru nedēļu prakse Vācijā (īpaši Hamburgā, Berlīnē), kur ir nodrošināta arī bezmaksas dzīvesvieta.

Līdz 5. septembrim Kultūras akadēmijā ir iespējams pieteikties maksas studiju vietām arī maģistratūras apakšprogrammās Kultūras menedžments un Kultūras un starpkultūru studijas.

Apakšprogramma Kultūras un starpkultūru studijas veidota tā, lai attīstītu studējošā teorētiskās spējas un praktiskās iemaņas, ļautu studentiem likt lietā svešvalodu zināšanas un parādīt sagatavotību diplomātisko attiecību kopšanā starptautiskajā kultūras vidē un liela mēroga kultūras projektu īstenošanā. Programmas veiksmīgai realizācijai LKA palīdzību sniegs LR Ārlietu ministrija un Latvijā akreditētās vēstniecības. Vairākus studiju kursus pasniegs ārvalstu viesprofesori.

Apakšprogrammas Kultūras menedžments mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus kultūras menedžerus ar loģisku un radošu domāšanu, kas izprot aktuālo kultūras situāciju, ir spējīgi darboties un gūt panākumus gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Apakšprogramma kopumā attīstīta izpratni par kultūras un mākslas organizāciju darbību, kultūras finansēšanas mehānismiem un tiesisko pamatojumu, sniedz ieskatu aktuālajos kultūras procesos Latvijā un Eiropā, vienlaikus nodrošinot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas, lai programmu studenti būtu spējīgi darboties dažādās kultūras organizācijās un dažādās kultūras nozarēs: vizuālās mākslas, skatuves mākslas, mūzika, muzeji, mediji u.c.

Reģistrēties studijām iespējams līdz 2011. gada 5. septembrim Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, 31. kabinetā darba dienās no 10:00 līdz 16:00. Studiju ilgums – 2 gadi, studiju maksa Ls 1200 gadā. Sīkāka informācija: www.lka.edu.lv.