Līvānu novada Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijas darbi, kas aizsākās pirms vairāk nekā gada un bija  ERAF programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” projekta “Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana” sastāvdaļa, ir  veiksmīgi pabeigti. Lai gan bibliotēka ir tikai rekonstruēta, līvānieši uzskata, ka tā ir tikpat kā no jauna uzcelta, jo no vecās bibliotēkas ēkas palikuši tikai pamati un ārsienas. Rekonstrukcijas rezultātā bibliotēka ir ieguvusi ne tikai modernas bibliotēkas funkcijām atbilstošas  telpas, kuru kopējā platība ir viens tūkstotis trīs simti četrdesmit četri kvadrātmetri, bet arī pilnīgi jaunu aprīkojumu.

Projekta realizācijas gaitā ir labiekārtota ēkas teritorija, un līvāniešus priecē jauks, košumkrūmiem bagāts skvērs.

 

Triju dienu garumā jaunajā bibliotēkā bija svētku atmosfēra. Svarīgākais notikums – Bibliotēkas atklāšanas svētki –  sākās 22. jūlija pēcpusdienā skvērā pie bibliotēkas. Svētkos piedalījās gan bibliotēkas esošie, gan potenciālie lasītāji, par šo pasākumu lielu interesi izrādīja Līvānu pilsētas svētku viesi, arī delegācijas no Polijas, Ukrainas, Lietuvas, amatpersonas, kolēģi, bibliotēkas rekonstrukcijas projektā iesaistītie speciālisti. Kā vienmēr ar mums kopā bija Līvānu novada domes vadošie darbinieki, struktūrvienību vadītāji. 

 

23. jūlijā visas dienas garumā  bibliotēkā risinājās “Atvērto durvju diena”, kad  ikvienam interesentam bija dota iespēja novērtēt jauno bibliotēku, ielūkojoties arī tajās telpās, kas ikdienā apmeklētājiem nebūs pieejamas, uzdot jautājumus bibliotēkas darbiniekiem, apskatīt novadnieka, prestižāko pasaules fotomākslas konkursu laureāta, līvānieša Aļņa Stakles izstādi “Nekā personīga”.

 

Mazos lasītājus un viņu vecākus uz “Vinnija Pūka ekspedīciju” bibliotēkā aicināja Gudrā pūce ar saviem draugiem. “Atvērto durvju dienas” aktivitātēs piedalījās vairāk kā 1200 apmeklētāju.

 

24. jūlijā pulcējāmies uz jaunās bibliotēkas iesvētīšanas ceremoniju, kuru vadīja Rēzeknes – Aglonas diacēzes bīskaps Jānis Bulis. Pasākumā nelielu koncertu sniedza Aglonas bazilikas koris.

 

No 26. jūlija gaidām visus Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā!