Īans Vilsons dalījās savā pieredzē par nacionālās bibliotēkas un arhīvu apvienošanu vienā institūcijā, kā tas ir Kanādā. "Sabiedrības atmiņa un tās dokumentārais mantojums, atrodoties bibliotēkā, arhīvā vai muzejā, lielākoties ir viena no valsts un tās iedzīvotāju lielākajām bagātībām. Līdz ar to ir būtiski izvērtēt un meklēt šo institūciju optimālu darbības un sadarbības modeli," uzsvēra Vilsons. Viņaprāt, atmiņas institūciju darbā meklējama dažādu institūciju krājumos esošā mantojuma integrācija, kur bibliotēkas un arhīvu kopīgs darbs ir veids, kā veicināt dokumentārā mantojuma vienotību. Viņš uzsvēra, ka arhīvu un bibliotēku darbs ir nevis kalpot savas profesijas standartiem, bet gan sabiedrības vajadzībām, kopjot tās mantojumu un padarot to ikvienam pieejamu.
 
Īans Vilsons uzsvēra atmiņu institūciju nozīmīgo lomu arī zināšanu sabiedrības veidošanā un lasīt un rakstīt prasmes veicināšanā. Viņš norādīja, ka atmiņu institūciju varā ir mainīt cilvēku dzīves, jo tieši lasīt un rakstīt prasme nodrošina pieeju zināšanām un ir pamats atmiņas un identitātes uzturēšanai.
 
Semināra ietvaros notika arī paneļdiskusija "Arhīvi kā aktīvas kultūras mantojuma institūcijas". Tajā piedalījās Īans Vilsons, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) prezidents, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieks Emīls Klotiņš, Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Nacionālā arhīva fonda uzkrāšanas un dokumentu pārvaldības daļas vadītāja Inta Feldmane, Latvijas Arhīvu biedrības pārstāvis Gatis Karlsons, kā arī speciālisti no Lietuvas un Igaunijas arhīviem, Baltijas Mantojuma tīkla un Baltijas Audiovizuālo arhīvu padomes.
 
Jau ziņots, ka Starptautiskās arhīvu padomes prezidents Īans Vilsons Latvijā viesojas no šā gada 30. augusta līdz 2. septembrim.
 
Starptautiskā arhīvu padome ir UNESCO asociēta starptautiska organizācija, dibināta 1948. gadā ar mērķi veicināt pasaules arhivārā mantojuma saglabāšanu un izpēti un arhīvu attīstību. Īans Vilsons, bijušais Kanādas Apvienotās Bibliotēku un arhīvu institūcijas direktors, ievēlēts par šīs organizācijas prezidentu laikam no 2008. līdz 2010. gadam. Viņš par savu prioritāti izvirzījis dažādu atmiņu institūciju sadarbības veicināšanu, kā arī dažādu jaunāko tehnoloģiju izmantošanu arhīvu darbā, īpaši pievēršoties digitalizācijas un faktiskās arhīvu dokumentu saglabāšanas jautājumiem.
 
Šodien, 1. septembrī Īans Vilsons tiksies ar LR kultūras ministru Intu Dālderi, LR Saeimas priekšsēdētāju Gundaru Daudzi un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Jāni Strazdiņu, lai pārrunātu atmiņu institūciju lomu sabiedrības kolektīvās atmiņas un kultūras mantojuma saglabāšanā Latvijā gan no likumdošanas, gan sabiedrības interešu, gan pārvaldības viedokļa.
 
Starptautiskās Arhīvu padomes prezidenta Īana Vilsona vizīti Latvijā organizē UNESCO LNK, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektorāts un LR Kultūras ministrija sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas konsultante
Tālr.: 29109268