Jubilejas aploksne izdota 1000 eksemplāru lielā tirāžā. Aploksnes un speciālā zīmoga dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva.
 
Rakstniekam veltītajā jubilejas aploksnē attēlotas grāmatas un rakstnieka fotogrāfija. Aploksni rotā uzraksts – "Ansim Lerhim-Puškaitim – 150". Savukārt speciālajā zīmogā attēlots spalvas kāts un uzraksts "Ansim Lerhim-Puškaitim – 150".
 
Rakstnieks Lerhis-Puškaitis no 1883. gada vāca tautas pasakas un organizēja to vākšanu Talsu un Džūkstes apkaimē. Viņa vadībā tika savāktas vairāk nekā 1900 pasakas un 3300 teikas, kas septiņos sējumos publicētas krājumā "Latviešu tautas teikas un pasakas". Lerhis-Puškaitis ne tikai vāca pasakas, bet arī pats rakstīja gan pasakas, gan stāstus. Viņa pazīstamākie darbi ir "Kurbads", "Ojārs" un "Vodžus".
 
Rīt, 2. septembrī, no plkst. 9 līdz 18 pasta centrā "Sakta", Rīgā, Brīvības bulvārī 32, notiks aploksnes zīmogošanas pasākums.
 
 
Daiga Grūbe LETA
Copyright © LETA