Tas nebija vienkāršs brīvdabas koncerts ar dažādu dalībnieku uzstāšanos. Tas bija pasākums, kurā tika apvienota gan kultūra ar brīnumjauku koncertprogrammu, gan izglītība ar informatīviem izdevumiem par Jāņu svinēšanas tradīcijām un tautasdziesmām, gan māksla ar gleznu un rotu darināšanas iespējām, gan arī sporta aktivitātes piecās dažādās tematiskajās spēlēs.

Tā kā 18. jūnijs Rīgas domes tradicionālo svētku svinēšanas plānā bija pirmā Jāņu ielīgošanas diena, tad Latvijas Neredzīgo bibliotēka svētku atklāšanu uzticēja Kultūras ministram Intam Dālderim. Atklāšanas runā ministrs izteica atzinību Neredzīgo bibliotēkai par ieguldīto darbu svētku organizēšanā redzes invalīdiem un izteica cerību, ka paveiktais ir tikai sākums vēl lielākām iecerēm.

Uzrunu teikt bija ieradies arī Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs Jānis Turlajs, kurš izteica gandarījumu par to, ka par spīti ekonomiskajai un politiskajai situācijai Neredzīgo bibliotēka spēj ne tikai pildīt savas funkcijas, bet arī sniegt bagātīgu kultūras baudījumu plašākai sabiedrībai. Kā dāvanu svēkos Turlaja kungs bibliotēkas Braila raksta nodaļas vadītājai pasniedza “Jāņu sieru” jeb veselu kasti noderīga papīra.

 

Svētku runu noslēdza LNB CV priekšsēdētājs Egons Zariņš. Viņa klātbūtne un atbalsts pasākuma atklāšanā bija īpaši svarīgs redzes invalīdiem. Zariņa kungs sveica visus klātesošos ar tuvojošajiem Jāņiem, piešķirot tiem garīgu vērtību.

 

Raksta turpinājumu skat. pievienotajā galerijā.