Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko bibliotēku attīstības projekts “Trešais tēva dēls” (īsteno v/a “Kultūras informācijas sistēmas”) nodrošinājis bibliotēkas ne tikai ar nepieciešamo datortehniku un ātrgaitas interneta pieslēgumu, bet arī ar piekļuvi bezmaksas bezvadu internetam jeb Wi-Fi, ko interesenti bez maksas var izmantot  24 stundas diennaktī bibliotēku ēku tuvumā.

 

Akcijas “Bezvadu zemene” mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību šim publisko bibliotēku pakalpojumam, kas sniedz iespēju iegūt informāciju bibliotēku interneta tīklā, kā arī izmantot citus interneta pakalpojumus ārpus bibliotēku darba laika un telpām. Akcijas laikā – 1. jūlijā plkst. 19:00-20:00 – pie publiskajām bibliotēkām tiek aicināti pulcēties iedzīvotāji, kuru rīcībā ir portatīvie datori, lai, izmantojot publiskās bibliotēkas Wi-Fi pieslēgumu, piedalītos sacensībās – krustvārdu mīklas minēšanā mājas lapā www.bezvaduzemen e.lv . Šajā mājas lapā atrodama detalizēta informācija par akcijas norisi un iespējām piedalīties.

 

Sandra Vīgante, projekta “Trešais tēva dēls” sabiedrisko attiecību vadītāja: “Akciju organizējam, jo bezvadu internets pie Latvijas pilsētu, novadu un pagastu publiskajām bibliotēkām ir līdz šim nepietiekami izmantota iespēja. Studentiem, ceļotājiem, aizņemtiem cilvēkiem vai ikvienam citam tas ļauj bez laika un telpas ierobežojuma izmantot bezmaksas Wi-Fi, lai pieslēgtos savam e-pastam, interneta bankai, ziņu portālam, uzziņu vietnēm vai enciklopēdijām un vārdnīcām datubāzē letonika.lv 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.”

 

Akcijā tika aicinātas piedalīties visas Latvijas publiskās bibliotēkas. Organizētai dalībai jau atsaukušās vairāk nekā 40 bibliotēkas no dažādiem Latvijas novadiem.

 

Starp akcijas dalībniekiem, kas sacensību rezultātā iesūtīs pareizi aizpildītu krustvārdu mīklu, 5. jūlijā tiks izlozētas balvas. Galvenā balva – portatīvais dators (dāvina Lattelecom) un Tildes Biroja 2008 mājas versija (dāvina Sabiedrība Tilde). Tāpat tiks izlozētas arī veicināšanas balvas no Lattelecom, Tildes un projekta “Trešais tēva dēls”.

 

Kerli Gabriloviča, Lattelecom komercdirektore: “Esam gandarīti, ka tieši Lattelecom un partneru  infrastruktūra un tehnoloģiskais risinājums nodrošina bibliotēkās un to apkārtnē vienu no ātrākajiem interneta tīkliem Latvijā un pat pasaulē, tādējādi veicinot datora prasmju apgūšanu un interneta pieejamību, parādot plašākai sabiedrībai ieguvumus no mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas ikdienas dzīvē. “Trešā tēva dēla” rīkoto sacensību uzvarētājam Lattelecom dāvās jaunu portatīvo datoru.”

 

Anita Vasiļjeva, Sabiedrības Tilde projekta letonika.lv attīstības vadītāja: “Ir patiess prieks, ka bibliotēkas ir apgādātas ne tikai ar labu datortehniku, bet arī ar kvalitatīvu saturu. Sabiedrība Tilde jau ilgstoši sadarbojas ar bibliotēkām un nodrošina to apmeklētājus ar ērtiem un internetā brīvi pieejamiem uzziņu resursiem. Pasākumi kā “Bezvadu zemene” ir ļoti nepieciešami, jo tie mudina izmantot jauno tehnoloģiju sniegtās priekšrocības, un mēs labprāt atbalstām šo iniciatīvu no savas puses.”

 

Akcijas rīkotāji pateicas SIA Dienas Mediji par informatīvo atbalstu.