Bibliotēkas jaunās mājīgās un krāsainās telpas tapušas, pateicoties Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica un Kultūras pārvaldes vadītājas Jolantas Borītes atbalstam un izpratnei par bibliotēkas būtisko nozīmi sabiedrības kultūras un informācijas pieejamības nodrošināšanā. Bibliotēkas darbiniecēm ļoti īsā periodā bija jāpadara milzum daudz – no bibliotēkas jauno telpu plānošanas, krāsu un mēbeļu izvēles līdz pat telpu iekārtošanai un grāmatu pārvietošanai. Liels prieks par šajā laikā izveidojušos ļoti veiksmīgo sadarbību ar telpu pārbūves projekta autoru Āriju Skujiņu, novada galveno arhitekti Maiju Geidāni un būvinženieri Leonīdu Ermansonu, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, kuri noformēja Bērnu literatūras nodaļas sienas. Sadarbības rezultātā tika uzklausītas un realizētas bibliotēkas speciālistu vēlmes un vajadzības.

Jaunajā gadā saviem lasītājiem piedāvāsim gan pasākumus un izstādes, gan organizēsim tikšanās ar novadniekiem, gan arī izglītojošas nodarbības ģimenēm. Viena no aktivitātēm paredzēta visa gada garumā: veidot tikšanās ciklu – sarunas par grāmatām ar psiholoģi Marutu Līvenu “Kāpēc bērnam vajadzīgas robežas?”, kurā vecākiem skaidros tādus jautājumus kā, piemēram, “Robežas palīdz bērnam veidot spēju atbildēt par sevi”, “Robežu būtība – pašsavaldība, atbildība, brīvība, mīlestība”, “Kad bērnam jāsaka “jā” un kad – “nē”?” un daudzas citas tēmas. Taču, kamēr pieaugušie būs iesaistīti sarunās par vecāku un bērnu attiecībām, mazie varēs ieklausīties un darboties “Grāmatu rītu” cikla ietvaros. Rīkosim arī orientēšanās spēles bibliotēkā – kopā ar vecākiem iepazīsim bibliotēku, meklēsim dažādus objektus un atradīsim apslēptas lietas.

Gada sākumā aicināsim bērnus uz lietām un notikumiem raudzīties dziļāk, patiesāk, vērīgāk, izmantojot visas sešas maņas – redzi, dzirdi, tausti, ožu, garšu un intuīciju, iesaistoties “Jušu” kustībā, kura ir aizsākusies Latvijā.

Siguldas novada bibliotēka ir iesaistījusies akcijā “Pasaule t@vā bibliotēkā”, kuras ietvaros apzināsim un iepazīsim kādu UNESCO Pasaules kultūras mantojuma un vietējā mēroga nozīmīgu objektu. Nākamajā gadā izstāžu ciklā “Grāmatu terapija” aicināsim lasīt dažādu žanru literatūru, sajūtot grāmatu dziedinošo spēku. Kā īpašs piedāvājums senioriem – katru dienu no plkst. 11.00 līdz 12.00 tiks rīkotas konsultācijas datorprasmju un interneta iespēju izmantošanā.

Uz šiem un vēl daudziem citiem pasākumiem aicināsim savus lasītājus nākamajā gadā. Sīkāka informācija būs pieejama Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, kā arī “Siguldas Novada Ziņās”.

Vēlam siguldiešiem gaišu noskaņu un sirds bagātību Ziemassvētkos un veiksmi Jaunajā gadā!