Pieteikšanās līdz:

08.02. – izglītības darbiniekiem,
22.02. – mākslas, kultūras un radošo industriju pārstāvjiem.

Pieteikties mācībām tīmekļvietnē

Mācību mērķis ir palīdzēt attiecīgo jomu speciālistiem viegli un ātri apgūt tehnoloģijas, tādējādi padarot tās pieejamākas un veicinot tehnoloģiju priekšrocību izmantošanu.

Izglītības darbiniekiem nodarbības sāksies 8. februārī. Iepazīšanās nodarbība – 1.februārī 

Kultūras un mākslas profesiju pārstāvjiem nodarbības sāksies 22.februārī. Iepazīšanās nodarbība – 15.februārī 

Riga TechGirls “Cilvēcīgi par tehnoloģijām” apmācību programma ir pielāgota konkrētās industrijas pārstāvjiem. Tā sastāvēs no 24 nodarbībām tiešsaistē 3 mēnešu garumā, kā arī 4 darbnīcām, kurās dalībniekiem būs iespēja nodarbībās iegūtās zināšanas pielietot praksē.

Riga TechGirls mācību programmas “Cilvēcīgi par tehnoloģijām” tapšanā ir sadarbojušies izglītības, kā arī kultūras un mākslas profesiju speciālisti kopā ar IT sektorā strādājošiem, ievērojot digitālo kompetenču starptautiskos standartus un nozares rekomendācijas.  Aicināts piedalīties ir ikviens interesents un dalība mācībās ir bez maksas, un par sekmīgu programmas apguvi tiks izsniegts sertifikāts.

Par Riga TechGirls

Riga TechGirls ir pirmā organizācija Latvijā, kuras mērķis ir iedvesmot un izglītot sievietes apgūt tehnoloģiju prasmes un veicināt viņu iespējas darboties tehnoloģiju jomā. Riga TechGirls organizē dažāda veida pasākumus un apmācības gan iesācējām tehnoloģijās, kuras vēlas pārkvalificēties vai papildus apgūt digitālās prasmes, gan jaunajām speciālistēm, kuras vēlas attīstīt karjeru tehnoloģiju jomā, kā arī skolniecēm un studentēm, lai veicinātu meiteņu interesi par tehnoloģiju iespējām.

 

Papildu informācijai un jautājumiem:

skolotajiem@rigatechgirls.com

radosajiem@rigatechgirls.com